Mindre läskedryck i Philadelphia efter skatt

14 maj 2019 20:46

Läskedrycksförsäljningen i Philadelphia i USA har sjunkit med över en tredjedel sedan en särskild skatt infördes den 1 januari 2017, enligt en studie från Pennsylvania-universitetet.

Skatten ligger på 1,5 cent per uns, motsvarande 3 centiliter, läskedryck som säljs.

Försäljningen i närliggande städer, som inte har en läskedryckskatt, ökade visserligen. Men när forskarna justerat för ökningen kunde de dra slutsatsen att Philadelphias invånare trots allt hade köpt 38 procent mindre läskedryck än tidigare.

Att införa skatt på sötade drycker är en av de mest effektiva politiska beslut som finns för att minska inköpen, säger Christina Roberto, docent i hälsopolitik vid Pennsylvania-universitetet.

I studien gjordes jämförelser med staden Baltimore, som saknar läskedryckskatt, och till skillnad från Philadelphia påverkades försäljningen där inte nämnvärt.

Den stora minskningen i Philadelphia förklaras delvis med stadens många låginkomsttagare, där de som konsumerar mycket läskedryck också sannolikt är mer priskänsliga.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT-AFP