"Vi kan inte garantera barnens säkerhet"

KORRIGERAD VERSION Kommuner som Luleå och Boden bryter mot skollagen när de slopar 15-timmarsförskolan på grund av corona. Maarit Enbuske hänvisar till vikariebristen. "Många vikarier är äldre och tillhör riskgrupper", säger skolchefen.

24 mars 2020 10:08

Sedan den 18 mars har Luleå kommun stängt 15-timmarsförskolan, vilket berör 600 barn till föräldralediga eller arbetssökande föräldrar.

Bakgrunden är att frånvaron hos förskolepersonalen har stigit till höga nivåer på grund av coronasmittan och restriktionerna att stanna hemma vid minsta luftrörssymptom. 

"Som förälder blir jag arg och ledsen när jag tänker på att min son inte ska få den undervisning och de sociala kontakter som han har rätt till. Jag undrar hur kommunen kan fatta beslut som strider mot gällande lagstiftning?", undrar en mamma i mejl till redaktionen.

Flera andra kommuner gör samma sak för att minska trycket på personalen under coronapandemin – däribland Boden.

Men enligt Skolverket strider detta mot skollagen.  

– Utifrån skolans författningar finns det i dagsläget ingen möjlighet att begränsa rätten till förskola för vissa barn, säger Ulrika Jonasson, verkets rättschef till Ekot.

Luleå kommun hänvisar till arbetsmiljölagen.

– Vi har stor andel personal frånvarande och inte vikarier att tillgå. Arbetsbelastningen blir för hög och vi kan inte garantera barnens säkerhet, säger skolchef Maarit Enbuske som tillägger att förskolan är hårt ansatt av personalfrånvaro.

– Förra veckan hade vi 26-29 procent av personalen frånvarande.

Problemet är samtidigt att flera av kommunens tillgängliga förskolevikarier inte bör jobba, enligt Folkhälsomyndighetens instruktioner.  

– Många vikarier är äldre och tillhör riskgrupper, säger Enbuske.

 

Är vikariesituationen i Luleå mer sårbar än i jämförbara kommuner?

– Jag vet inte om vi är mer sårbara – vi har bara väldigt många sjuka just nu.  

Kan ni inte omfördela personalresurser från andra förskolor?

– När vi är i så höga frånvarosiffror är det svårt att omfördela. Kommer vi ner till 15 procents frånvaro, kan vi ändra på beslutet.  

Men skolchefen befarar att vikariesituationen kan förvärras.

– Risken är vi behöver stänga hela förskolor. Det skulle drabba familjer som har behov av omsorg för sina barn och i förlängning de arbetsplatser som är beroende av att personalen är på plats, som vården. Vi hoppas att det här inte blir långvarigt, säger Enbuske.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!