Enligt Luleå kommun pågår felsökning. Vattnet kan efter reparation bli grumligt och boende uppmanas att spola rikligt med kallvatten tills det klarnar.