Varannan damernas på universitetet

Av årets 20 nya professorer vid Luleå tekniska universitet är 10 kvinnor. "Det är roligt att det var en jämn könsfördelning, men förändringen går inte så fort som vi vill", säger genusforskaren Eva Källhammer.

23 november 2017 05:30

Hon är forskare i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. I hennes nya avhandling "Akademins (o)föränderliga genusmönster" analyseras jämställdhetsinsatser på LTU.

– Det finns en allmän bild av att det är meriter som styr inom akademin och att kön därför inte spelar någon avgörande roll. Att synliggöra ojämställda strukturer har varit viktigt för att skapa en medvetenhet om att det här är frågor som vi behöver arbeta med för att nå förändring.

Den akademiska världen har färre kvinnor på höga positioner jämfört med många andra företag och organisationer.

I avhandlingen framkommer det att av Sveriges samtliga professorer är 27 procent kvinnor.

Vid Luleå tekniska universitet låg siffran – innan förra helgens promovering – på 19 procent.

– 1994 var ingen av professorna vid LTU kvinnor. När forskningen inleddes 2005/06 var andelen mellan åtta och tio procent. Sedan dess har universitetet gjort en rad insatser för att öka andelen kvinnor. Det går stadigt åt rätt håll, men utvecklingen går inte så fort som man skulle önska.

I sin forskning har Eva Källhammer bland annat vidareutvecklat personametoden för att synliggöra bristande jämställdhet.

– Nu ser jag framemot med förväntan på det kommande arbetet när universiteten ska jämställdhetsintegreras. Det har avsatts pengar för detta. Tanken är att genus och jämställdhet ska ingå i alla beslut och verksamheter. Förhoppningsvis ska det leda till en förändring i rätt riktning.

Här är alla nya professorer

Luleå tekniska universitet har under 2016 utnämnt 20 nya professorer, 3 hedersdoktorer samt 75 nya doktorer.

Till professor utsågs Lena Alakangas, Andreas Almqvist, Frank Brückner, Bernhard Dold, Andreas Duit, Åsa Ericsson, Erik Furusjö, Kai Goebel, Walter Haslinger, Gunilla Isaksson, Jeaneth Johansson, Malin Malmström, Karolina Pardin, Maria Pettersson, Annica Sandström, Adolfo Sotoca, Sara Thorgren, Timo Tossavainen, Christina Wanhainen samt Thomas Zobel.

Årets tre hedersdoktorer är Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet, Jenny B Osuldsen, designande arkitekt vid norska Snöhetta, samt Geoffrey Vining, professor i statistik vid Virginia Tech, USA.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!