Det handlar om en helt ny typ av giftfritt, fullt nedbrytbart smörjmedel som är baserat på glycerol och utvinns av restprodukter från biobränslen. Det har utvecklats vid tribolab på Luleå tekniska universitet, LTU.

Kinesen Yijun Shi, postdoktor vid maskinelement, har varit ledare i det team som har tagit fram det milöjövänliga och nydanande konceptet. Han presenterar smörjmedlet och jämför det med smörjmedel baserat på rapsolja.

– Glycerol är giftfritt, vattenlösligt och drickbart och ger bättre prestanda än miljöanpassade oljor som bygger på rapsolja, säger han.

Artikelbild

| STOLTHET. Roland Larsson, Ichiro Minami, Yijun Shi och Emil Svanberg är mäkta stolta över uppfinningen som kan användas i bland annat motorsågar. På bordet ligger molekylen för glycerol.

Sedan häller han vatten i två glas och fyller på det ena med rapsolja och det andra med det nya smörjmedlet. Han ber oss notera hur rapsoljan lägger sig på vattenytan medan det nya smörjmedlet blandar sig med vattnet. Han lyfter glaset med rapsoljan och frågar:

– Vad händer med fiskarna i vatten med en ythinna av olja?

Yijun Shi svarar själv:

– De drabbas av syrebrist.

Artikelbild

| SKILLNAD. Det syns tydligt att det nya smörjmedlet är vattenlösligt till skillnad från det gamla.

Japanen Ichiro Minami, professor i forskningsämnet maskinelement, plockar fram sin dator och visar bilder på en skogsmaskin i arbete. Han ber oss notera en gnistbildning och förklarar att det nya smörjmedlet inte kan börja brinna och starta skogsbränder som ibland har hänt med dagens smörjmedel.

Yijun Shi säger:

– I dag sprutar skogsmaskinerna också olja med mycket gifter ut i skogen.

Roland Larsson, professor i maskinelement, berättar att det nya smörjmedlet har testats av ägare till skogsmaskiner.

– De tycker att det är bättre än andra miljöanpassade oljor som bygger på rapsolja, säger han.

Smörjmedlet är också billigt att tillverka.

Konceptet är så lovande att statliga Vinnova snabbt har gått in med pengar för att kommersialisera prototypen i Sverige och internationellt.

Emil Svanberg vid LTU Affärsutveckling säger:

– Vi fortsätter arbetet med kommersialiseringen och med att kartlägga förutsättningarna. Redan nu ser vi att uppfinningen har en väldigt stor potential på en mångmiljardmarknad.

Yijun Shi säger om utsikterna att tjäna pengar:

– I Kina brukar vi tala om att baka en kaka som är så stor att den räcker till alla. Det gör nog den här kakan.