Det är när föräldrarna lämnat sina barn på morgnarna som det varit problem.

En förälder vi talat med, Arne Nykänen, beskriver trafiksituationen som kaosartad.

– Nog har det varit lite kaos. De flesta kör försiktigt. Men det är mycket barn och bilar, och så är det en buss som ska in dit och vända. Många promenerar också efter vägen. Och plogvallarna är höga, så sikten är dålig, säger han.

Många föräldrar är, enligt honom, också upprörda.

– Inklusive jag, säger han och fortsätter:

– Jag tycker det är bra att de tagit in personal för att styra upp trafiken. Men om de hade tänkt till innan hade det här kunnat undvikas. Jag är med i skolans föräldraråd, och har själv påtalat trafiksituationen och skickat in ett förslag till rektorn och barn- och utbildningsnämndens ordförande, men de har inte brytt sig om det. Det är det som stör mig mest. De har inte ens skickat ut någon information till oss föräldrar om var de vill att vi ska lämna våra barn.

Skolans rektor, Lena Sandberg, håller med om att det varit problem.

– Vi har bett föräldrarna att ställa sina bilar på besöksparkeringen. Men det är kanske inte alla som har sett den information vi lagt ut. För det är många som stannar utanför skolan när de lämnar sina barn, vilket gör att det blir problem när skolbussen kommer. Om alla börjar använda besöksparkeringen kommer det att fungera mycket bättre. Jag vet att en del platser upptagits av hantverkarna som är här och arbetar, men nu har vi hänvisat dem till en annan parkeringsplats, säger hon.

Hon meddelar också att den snö som tvingat en del elever gå på vägen har tagits bort från gång- och cykelvägen.