Luleå.

För 20 år sedan var Norrbottens län till 50 procent självförsörjande. Idag är den förmågan nere på 20-25 procent. Från det faktumet kommer motivationen till livsmedelsstrategin som de kallar Nära mat.

Delaktiga i strategins utformning har LRF, länsstyrelsen, landstinget och Norrbottens Kommuner varit. Del i strategin är att rekrytera fler som är intresserade av att främja den regionala produktionen, utifrån har även exempelvis Norrmejerier, Luleå tekniska universitet och Nyhléns Hugosons tagit på sig diverse uppdrag för det ändamålet.

– Vi har en massa små bollar ute hos andra, nu är det upp till dem att ta ansvar för de uppdrag de åtagit sig. Nu måste vi följa upp det här och se till att något händer så det inte rinner ner i sanden, säger Jenny Bucht från länsstyrelsen.

I grunden har fem övergripande områden mejslats ut där insatser ska fokuseras. Bland annat handlar det om; offentliga kökens produktval, skapande av konkurrenskraftig matproduktion, kompetensförsörjning och ett arbete för att bygga upp identiteten och stoltheten för norrbottnisk mat.

Centralt för hela arbetet handlar det mycket om kunskap och information. Att utbilda branschen och allmänheten om lokal mat.

– Jag hoppas att människor blir mer medvetna om maten i sina liv. Om hur matproduktionen går till. Så att folk vet till exempelvis hur illa förhållanden den thailändska kycklingen de köper har haft och hur illa det är för miljön, säger Jenny Bucht.