I avtalen mellan Region Norrbotten och bemanningsföretagen som levererar stafettläkare och -sjuksköterskor står det tydligt att bolagen är ansvariga för att den som hyrs ut har tillräcklig kompetens och erfarenhet för det aktuella uppdraget. Lika tydlig är hälso- och sjukvårdslagen som säger att regionen är ytterst ansvarig gentemot patienterna.

Läs mer: Astmaläkaren hyrdes ut trots kontroll

Läs mer: Hyrläkarna kontrolleras dubbelt

Artikelbild

| Kritisk. Kenneth Backgård tycker inte att det går att lite på hyrbolagen till 100 procent.

Sedan en tid tillbaka gör regionen egna kontroller av den personal som hyrs in. Det tycker Kenneth Backgård är bra, inte minst med tanke på vår rapportering om hyrläkaren Lars Gustafson som ställde astmadiagnoser på ett stort antal patienter med vitt skilda symptom.

Gustafson hyrdes ut till Region Norrbotten trots att han var anmäld åtskilliga gånger och kritiserad av både Inspektionen för vård och omsorg och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

– Väldigt synd att man inte till 100 procent kan lita på hyrbolagen. Genom åren har det funnits andra tvivelaktiga individer, så jag har förståelse för att man gör de här dubbelkontrollerna. Men det innebär en kostnad och det borde det inte göra, säger oppositionsrådet.

Han tycker ändå att de flesta inhyrda läkarna gör ett bra jobb.

Artikelbild

| Bra med kontroll. Det anser Glenn Berggård.

– Men det är skillnad mot fast anställda läkare som man känner till. Man vet vad man har, men man vet faktiskt inte alltid vad man får.

Jens Sundström (L) tycker inte att det är konstigt att läkare får genomgå en rigorös kontrollapparat innan de anlitas.

Artikelbild

| "Kan inte stå och titta på." Jens Sundström tycker att regionen måste ta en aktiv roll i kontrollen av hyrpersonalen.

– Läkare är bara människor och ett ganska normalt tvärsnitt av samhället när det kommer till den här typen av problem, säger liberalen.

Han säger att han under en lång tid har varit drivande i att införa egna kontroller av stafettpersonalen.

– Roligt att jag har fått gehör. Man kan inte vara så cynisk att man står och tittar på från regionens sida. Det är ändå den som köper tjänsten som till slut ska stå till svars mot patienten.

Regionrådet Glenn Berggård (V) tycker också att det är bra med ytterligare kontroll.

– Vi har ett kvalitetsansvar även om vi upphandlar. Det är bra att vi säkerställer att vi vet vilken kvalitet vi har på den personal som tillhandahålls, säger Berggård.

Maria Stenberg (S), som är ordförande i regionstyrelsen, anser att det har blivit nödvändigt att utgöra egna kontroller.

– Det har visat sig att vi har haft personal som inte har haft den kompetens det är sagt att de ska ha. Klart det går ut resurser när vi måste dubbel- och trippelkolla, men vi gör det ur ett säkerhetsperspektiv. Vi har ansvar för människors liv och hälsa, säger Stenberg.

Att en del av ansvaret flyttas till en extern aktör beskriver Maria Stenberg som en av många baksidor med att vara beroende av inhyrd personal.

– Vi jobbar för att bli oberoende. Den här situationen vi är i tillsammans med många andra regioner och landsting är inte bra.