– Det framställs som att vi vill förbjuda all friåkning på skoter. Det är långt ifrån sanningen och mycket långt ifrån vad den här utredningen rimligen slutar i, säger Nils Hallberg, miljörättsjurist vid Naturvårdsverket.

Snöskotern är helig i norr och förslagen om begränsningar har utlöst heta känslor, inte minst på NSD:s webbsida.

Reaktionerna kommer från såväl privatpersoner som turismbranschen och skoterbranschen.

– Folk slutar lyssna när de hör orden "förbjuda skoteråkning". Det här handlar om att hitta verktyg för att styra bort skoterkörningen från områden där det är olämpligt, av olika skäl. Att hitta en friktionsfri lösning för att skydda djur och natur, och se till att andra näringar och boende inte påverkas negativt, säger Nils Hallberg.

Så om du får titta i spåkulan, hur kommer det se ut när den här utredningen är klar och beslutad?

– Det kommer att skapas fler leder i områden. Det kommer att skapas fler leder mellan områden, en slags transittrafik. Det kommer fortfarande att finnas väldigt stora områden som är fria. Undantagsvis blir det fläckar på kartan där åkning är totalförbjuden. För att reglera detta måste det till en annan tillsyn och en annan straffskala.

Nils Hallberg utesluter inte att förslaget kan innebära ett lyft för det tidigare så kritiserade systemet för underhåll av skoterleder. På många ställen är det den lokala skoterklubben som med till största delen ideella insatser håller leden i skick.

– I dagsläget har vi ansvaret för underhållet av de 550 mil statliga fjällederna. Men det är klart att man ska titta på allt det här i samma andetag. Vem ska vara huvudman? Hur löser vi finansieringen av de nya lederna? Vem sköter underhållet?

Naturvårdsverkets förslag att utreda terrängkörningen i stort ingår i ett uppdrag från regeringen som går ut på att miljökvalitetsmålen Storslagen fjällmiljö ska uppnås.

– Egentligen är det en tvåsäsongsfråga. Det gäller både barmarkskörningen och snöskoterkörningen. Tittar man på teknikutvecklingen och ökningen av antalet skotrar och fyrhjulingar så förstår man att förutsättningarna förändrats, säger Nils Hallberg.

1975, när terrängkörningslagen skrevs, fanns det knappt fyrhjulingar.

– Att lagarna är ändamålsenliga är en översyn som pågår hela tiden. Nu kommer signaler om problem från skidåkare, rennäringen, fast boende, ja till och med skoteråkare. Uppenbarligen finns det något att se över.

Tittar man på terrängkörningslagen är det inte glasklart att snöskoteråkning på annans mark är tillåten, menar Nils Hallberg.

– Stödet finns däremot i allemansrätten. Men man får inte störa och inte förstöra. Att gå, åka skidor, skridskor, rida och cykla är okej. Och när marken är snötäckt så förstörs den inte. Men motorljudet är störande på nära håll. Civilrättsligt är det en gråzon och rimligen bör detta ingå i utredningen. Men att skoteråkningen ska förbjudas helt har aldrig varit uppe på bordet, säger Nils Hallberg.