Planerna framgår av handlingar som skickats in till kommunen. Tanken är att bygga husen på de parkeringsytor som finns på var sin sida om sporthallen. En del av marken som omfattas ägs av Akademiska hus medan kommunen äger en annan del.

Husen ska vara på fem våningar och totalt skapas ungefär 200 studentbostäder.

Enligt skisserna så ska parkeringsytorna flyttas närmare fotbollsplanen.

Artikelbild

| Översikt. Fyra punkthus om fem våningar på olika sidor om sporthallen. Så ser planen ut.

Det är dock tidigt i processen. Luleå kommun ska behandla ärendet i en byggdialog. Planerna på att Luleå kommun ska köpa Porsöns sporthall av Akademiska hus kvarstår dock, vilket sannolikt är försvårande för Svenska studenthus planer.

Norrbottens Media har sökt Svenska studenthus vd Johan Knaust utan framgång.

Läs mer: Här ska det byggas 200 lägenheter

Norrbottens Media berättade nyligen om Akademiska hus planer på att bygga 200 studentbostäder vid universitetet. Den planerna har kommit betydligt längre. Där är byggstart tänkt till våren.