Det var en lättad trio politiker som höll presskonferens på landstingshuset strax efter att beslutet om fortsatt samverkan tagits.

– Det är en seger för rödgrönt samarbete inom sjukvården för medborgarnas bästa, sade Karin Åström, (S).

– Vi har fått igenom många av våra viktiga frågor, konstaterar Christina Snell Lumio, (V)

Ända sedan valresultatet stod klart har förhandlingar pågått om landstingsstyret. Vänsterpartiets planer på en regnbågskoalition med Norrbottens sjukvårdsparti, Folkpartiet, Centerpartiet och Moderaterna mötte starkt motstånd i partiet. Nu bildas istället en samverkan mellan vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet.

– Vi har haft många och långa diskussioner och känner att vi till slut har landat i ett avtal där helheten känns väldigt bra. Vi har kunnat räta ut många frågetecken och har nu kommit fram till en lösning som fungerar för alla, säger Christina Snell Lumio.

Landstingsledningen organiseras om och varje landstingsråd får ett utpekat ansvarsområde. Glenn Berggård, (V), får ansvaret för läns- och regionsjukvården, Agneta Granström (MP) har ett fortsatt ansvar för folkhälsofrågorna, Maria Stenberg, (S), får ansvar för personalfrågor och folktandvården medan Kent Ögren, (S), fortsätter som ordförande i samt har ett ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna.

– Vi känner att vi har fått igenom mycket av vår vänsterpolitik. För oss har demokratifrågorna varit viktiga. I stället för att som nu överlåta huvudansvaret till tjänstemännen vill vi att det hamnar tillbaka till politikerna. Dessutom blev frågan om mammografi i alla kommuner till slut en viktig feministisk symbolfråga. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor, men i tre av länets kommuner har vi inte mammografi. Där satte vi till slut ned foten, samarbetet hade kunnat spricka om vi inte fått igenom det kravet, säger Christina Snell Lumio.

I mitten av nästa vecka håller landstingsfullmäktige sitt första möte, då ska alla valen till samtliga positioner hållas.