Älvsbyns kommun gör sig redo för en ny gruvbrytning av koppar i Laver. I den konsultrapport som kommunen beställt framgår att en framtida brytning i den gamla gruvan kan ge 1 000 nya jobb i kommunen, varav 700 bara i gruvan.

– Det är en grov kartläggning av hur personalbehovet ser ut. Inget beslut är ju taget runt gruvan, men vi vill ha framförhållning. Vi jobbar både med bostadsförsörjningsplan och personalförsörjningsplan, säger Helena Öhlund (s), kommunalråd.

I rapporten är Boliden, andra företag och den egna kommunen tillfrågade. Enligt Boliden själva ser det ljust ut när det gäller tillgången på koppar. Under våren uppgraderades mineraltillgången från 700 miljoner ton kopparmalm till en miljard ton.

Gruvbolaget hoppas själva på en brytning 2020. Men först måste ett antal miljöprövningar ske.

– Vi har fått information att miljöprövningen tar tid. Och det är bra att det gör det, miljöhänsynen är viktig. Det är ju ett Natura 2000-område, det finns vattendrag. Och de har även ett åtagande som de måste åtgärda sedan förra gruvsvängen, säger Helena Öhlund.

Hon menar att tongångarna bland kommunens 8 200 invånare överlag är positiva till brytningen.

– Det här skapar en tilltro i våran bygd och det ger möjlighet att utveckla många andra verksamheter, säger Helena Öhlund.

– Här har befolkningstappet en tendens av att stanna upp. Vi har tidigare tappat närmare 70 invånare. I november var det färre. I halvårsskiftet hade vi balans mellan födda och döda. Den tendensen har vi inte haft tidigare. Det finns en framtidstro och det föds mer barn. Det märks inte minst i förskolan.