Avfallshanteringen i Sverige ska förbättras. Bland annat måste hushållen bli bättre på att sortera sin sopor och genom att förenkla så blir det lättare att göra rätt. År 2021 ska 60 procent av alla bostadsfastigheter i landet ha fastighetsnära avfallsinsamling, 2025 ska 100 procent samt alla fritidsfastigheter inkluderas.

Eskilstuna kommun har färgsorterat sedan 2010 och enligt dem själva har det brännbara avfallet minskat med 54 procent vilket ses som en jättevinst för miljön. Färgsortering innebär att hushållsoporna sorteras direkt i hemmet i påsar i sex olika färger. När påsarna är fulla slängs de i hushållets vanliga sopkärl.

Utöver färgsortering nämns även flerkärlssortering i sammanhanget vilket innebär att hushållens soptunnor innehåller flera olika fack för olika sorters hushållsavfall. Upp till åtta olika avfallstyper kan sorteras..

Artikelbild

| Erik Öhrling tycker att nuvarande sorteringssystem är helt okej. Plastinsamlingen har ökat med 50 ton per år de tre senaste åren. "Man kan få folk at bli bättre med mer information om dagens system", säger han.

Luleå kommun har ännu inte beslutat hur hushållens sopsortering ska förenklas. VD på Lumire, Erik Öhrling, förklarar att det inte är så enkelt då FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, har producentansvaret för insamling och återvinning av örpackningar och tidningar.

– Därför kan varken vi eller Luleå kommun gå in och skaffa ett nytt hämtsystem för miljontals kronor, FTI kan ju säga att de vill ha ett helt annat, säger Erik Öhrling.

Han berättar också att Umeå kommun i flera år förberett för flerfackskärl. Men att de nu tvingats stanna och avvakta FTI:s beslut.

– I 20 år har kommunernas branschorganisation drivit att förpackningsinsamlingen ska bli ett kommunalt ansvar. Men i somras bestämde regeringen att FTI fortsatt ska ha producentansvaret.

Artikelbild

Erik Öhrling ser inte färgsortering som en omöjlighet. Men för att få effektivitet krävs samarbete med flera kommuner i både Norrbotten och Västerbotten, samt en gemensam sorteringsfabrik i en av kommunerna.

– Det skulle jag se som ett troligt alternativ.

Han säger också att i dagsläger har nära hälften av alla Luleås hushåll redan fastighetsnära insamling. I till exempel Lulebos bestånd samt i ytterligare några av de större hämtas förpackningar i speciella kärl.

– Det är inte så dåligt som man tror. Men villorna är ju det visuella som man ser tillsammans med återvinningscentralerna. Men villorna kommer vi inte göra någonting åt förrän FTI sagt vad de ska göra.

Läs mer: Enormt tryck på Röda Korsets butik i Luleå

Läs mer: Butik på Storheden stänger

Läs mer: Här kan du lämna in dina gamla kläder