Luleåkvinna i toppen för fredsprisorganisation

Kampen mot kärnvapen tog hem Nobels fredspris. Malin Nilsson från Luleå är frontfigur i Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, en ledande organisation i kampanjen.

6 oktober 2017 17:41

På fredagen kom beskedet att International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, tilldelats Nobels fredspris. En av organisationerna i kampanjen är Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, och där är Luleåfödda Malin Nilsson, 33, generalsekreterare.

ICAN är en global kampanj som i somras resulterade i ett FN-beslut om förbud mot kärnvapen. 122 stater röstade för, bland annat Sverige. ICAN består av 465 organisationer. IKFF på internationell nivå var en av organisationerna som initierade kampanjen och sitter med i styrgruppen tillsammans med åtta andra organsisationer.

IKFF är en feministisk fredsorganisation som bildades för mer än 100 år sedan. Kärnvapenfrågan har varit en viktig för IKFF sedan kärnvapen användes första gången.

– Sedan starten har vi arbetat med samma frågor och samma analys - en rättvis fred kan inte nås utan nedrusning och kvinnors aktiva deltagande, säger Malin Nilsson

Nilsson säger att nästan alla fredsförhandlare är män.

– När fredavtal ska förhandlas är det de stridande parterna som sitter där och som världen ser ut i dag är ledarna för de stridande parterna män. Det innebär att kvinnors perspektiv ofta glöms bort. De senaste 15 åren har det hänt mycket med att erkänna kvinnors rätt att vara aktiva deltagare i fredsbyggande, men verklig förändring har visat sig vara svårt.

Malin Nilsson fick beskedet om fredspriset under ett möte i utrikesministerns folkrätts- och nedrustningsdelegation där hon representerar IKFF.

– Jag såg det på min telefon och fick avbryta mötet i förtid.

Vad betyder fredspriset?

– Det betyder mycket för civilsamhället som har jobbat så hårt för det här. Men kanske särskilt för kärnvapensöverlevarna. Det är 72 år sedan Hiroshima och Nagasaki, och det är inte många av dem som drabbades som fortfarande är i livet. För dem är det här stort och jag hoppas att de ser att priset hedrar dem.

Arbetet vidare handlar om att få alla stater att ratificera avtalet.

– I Sverige ska det till ett riksdagsbeslut för det. Nu utreds man hur det påverkar Sverige i olika aspekter. Avtalet behandlar också assistans till kärnvapen och sånt som kan bidra till kärnvapenspridning.

Kan förbudet påverka militärt samarbete med stater som inte skriver på FN-förbudet?

– Det är klart att det kan användas som ett påtryckningsmedel för att få till exempel Sverige att inte skriva på avtalet. Men vår bedömning är att det inte påverkar.

Vad var det som fick dig intresserad av freds och konfliktforskning?

– Jag har alltid haft ett starkt rättvisepatos, och ju äldre jag blev desto bredare blev det. Från att ha handlat om rättvisa mellan sykonen, breddades det till hela världen. Så när jag blev lite äldre var det jämställdhetsfrågor som intresserade mig. Rättvisearbetet och feminismen hänger ihop för mig. Så fort jag fick klart för mig att IKFF fanns var det självklart att det var där jag hörde hemma, säger Nilsson.

Fakta

Malin Nilsson, 33

Generalsekreterare i Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Uppväxt på Mjölkudden i Luleå

Bor i Stockholm

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!