Trots att han tidigare fått kritik i flera instanser hyrdes astmaläkaren i höstas ut till Stadsvikens hälsocentral i Luleå.

Enligt avtalen ska de bemanningsföretag Region Norrbotten samarbetar med bifoga utdrag från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) och Socialstyrelsen när en läkare hyrs ut. Men anmärkningar tidigare i karriären behöver inte utgöra ett hinder för uthyrning.

– Det händer väldigt mycket i våra verksamheter varje dag och bara för att man har fått kritik ska man inte för all framtid sakna möjlighet att arbeta. Det vore inte rimligt, säger Veronika Sundström.

Hon konstaterar att både inhyrda och fast anställda läkare drabbas av kritik från Ivo.

– Men det är alltid en bedömning och den måste göras nära verksamheten, precis som med våra egna medarbetare.

Att Region Norrbotten gör egna kontroller av stafettläkarna – trots att det enligt avtalen är bemanningsföretagens ansvar – ser Veronika Sundström som en viktig insats för patientsäkerheten.

– De som drabbas om vi inte gör det är patienterna och det kan vi inte acceptera. Vi måste göra det här, det är nödvändigt.

Regiondirektören beskriver beroendet av hyrpersonal som ett stort problem. Det nationella målet som Norrbotten har anslutit sig till går ut på att vara oberoende av inhyrd personal om ett år.

– Vi siktar helt klart på att vårt beroende ska minska kraftigt under 2018. Det finns en rad åtgärder som både pågår och som planeras, säger Veronika Sundström.