Det smattrar i plasten runt husen på Kronan – och det har det gjort sedan i maj då hela huset täcktes av väderskydd. Husen som stod klara 2006 har en fasad som inte hållit måttet därför byts den ut.

Gunnar Lehto är ordförande i bostadsrättsföreningen Kronan 1.

– Vi har haft problem med läckage och fuktproblem på en del ställen och haft diskussion med Riksbyggen om det sedan 2008. Tillsammans bestämdes det att bevaka problemen och mätningar har gjorts. Innan garantitiden gick ut reklamerade vi fasaden, säger Lehto.

Det som gjorts är att ett konstruktionsproblem åtgärdas, säger Lars Lundgren, marknadsområdeschef vid Riksbyggen. Bolaget var byggherre när huset byggdes och han säger att de lägger stor vikt att uppfylla sina garantier. Det som varit problemet är så kallade "enstegstätning av putsfasad" en metod som användes under 2000-talet, men som visat sig innebära problem.

– Det var inget fel som gjordes utifrån de byggregler som fanns då, men det har framkommit risker med det. Vi har gjort mätningar av fuktnivåer kring fönsterna och nu har vi kommit överens med föreningen om att åtgärda det.

Förutom olägenheten med de inplastade husen, så går bostadsrättsföreningen finansiellt skadeslösa.

– Riksbyggen lämnar garanti på jobbet och står för kostnaden, säger Lundgren.

Vad åtgärderna kostar vill han inte svara på.

– Det här blir bra och vi kommer att få helt nya fasader. Nästa sommar ska fasaden på de återstående två husen göras, säger Lehto.