Fukt och mögel tvingar LTU att flytta ut

LTU kommer att flytta ut från tre hus på campusområdet. 400 personer ska få nya rum i paviljonger till dess nya D-huset står klart.

18 september 2019 06:33

Personal och studenter vid Luleå tekniska universitet står inför flera omflyttningar på campusområdet de kommande åren, provisoriska lokaler och förtätningar blir nödvändiga för att lösa lokalsituationen. Fukt- och mögelskador har konstaterats i F-husets ytterväggar och tak, vilket fått universitetets ledning att bestämma sig för att snarast lämna byggnaden.

– Akademiska Hus har gjort en stor utredning under våren som man presenterat för all personal veckan före midsommar, berättar universitetsdirektör Staffan Sarbäck. 

LTU kommer att flytta ut från F-huset men till dess ersättningslokaler är på plats har man vidtagit flera försiktighetsåtgärder, justerat ventilationen och utökat städningen av lokalerna berättar han vidare.

Fastighetsägaren, Akademiska Hus, blir tvungen att ordna med nya arbetsrum för personalen i F-huset. Planen som diskuteras är fler paviljonger, samma typ av lösning som man redan ordnat med för personalen som tidigare satt i D-huset, som evakuerades i vintras. På parkeringen mellan C-huset och Porsöhallen står nu en tre våningar hög vit paviljong där personalen från institutionen för hälsovetenskap ska få rum. Inflyttning pågår. 

– Parkeringarna på baksidan av F-huset kommer att försvinna och ersättas av paviljonger, säger Staffan Sarbäck.

Det handlar om 400 personer som måste beredas nya arbetsrum. Staffan Sarbäck berättar vidare att LTU planerar att lämna C-huset, eftersom universitetet inte längre har någon undervisning där, bara laboratorium. I C-huset har också studentkårerna sin klubb, Stuk, och studentidrotten Stil sina lokaler. 

Akademiska Hus planerar att bygga ett helt nytt hus i D-huskvarteret, vars äldsta delar är från början av 1970-talet. I D-huskvarteret finns också byggnader från 1996, däribland Aula Aurora. LTU är inte intresserade av att aulan bevaras klargör Staffan Sarbäck, däremot har universitetet behov av en aula. 

– Hyreskontraktet går ut 2022, säger Staffan Sarbäck. 

Akademiska Hus vill bygga högre hus i D-huskvarteret än vad den nuvarande detaljplanen tillåter och därför pågår en process hos kommunen för att ändra detaljplanen, så att det ska bli möjligt att bygga fem våningar i kvarteret. Teoretiskt kan nya D-huset bli cirka 50 000 kvadratmeter stort, varav LTU har behov av cirka 30 000 kvadratmeter. Ett nytt D-hus kan tidigast stå inflyttningsklart i början av 2024. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Isaksson