Nya Läroverket planerar att starta gymnasieskola med linjerna teknik, natur och estetik.

Skolinspektionen, den myndighet som säger ja eller nej tilll nya skolansökningar, motiverar avslaget bland annat med att Läroverkets enkätundersökning, gjord bland elever både på och utanför friskolan, inte visar på att elevunderlaget räcker. Kvalitetssäkringen av dessa var en annan stötesten.

– Förenklat kan man säga att vi inte var överens om de tekniska frågorna, säger Selberg som beskriver det som väldigt byråkratiskt.

Artikelbild

| Enligt Magnus Selberg, vd Nya Läroverket, ligger det ett symbolvärde i att överklaga sådant som måste gå att förenkla från myndigheternas sida.

Han hävdar att skolan tydligt visat att en tillräckligt stor andel elever är beredda att välja friskolans gymnasieutbildningar.

– 97 procent av de elever som i dag går på Nya Läroverket vill fortsätta i vår regi på gymnasiet.

Selberg menar att myndigheten trasslat in sig i teknikaliteter.

– Vi fyller vårt gymnasium enkelt, säger Selberg och pekar på att Nya Läroverket under sina 13 år inte fått en enda anmärkning – vilket visar på att man har en kvalitetssäkrad organisation.

Han ifrågasätter också att granskningen av huvudmän för skolverksamhet alltid börjar på noll..

– Det är ett systemfel och slöseri med skattemedel. Vår verksamhet har säkert granskats 25 gånger, så de känner oss. Sådant här tar bara onödig energi!

LÄS MER: Då kan friskolan ge besked

Så du tror på ett ja?

– Jag är fortfarande lika hoppfull. Annars skickar vi ny ansökan i januari. Det tråkiga är att vi tappar ett år. Jag ser inga som helst problem med att starta ett gymnasium.