Björn Öhlander, professor i tillämpad geologi, är en av nio forskare bakom rapporten. Han menar att gruvdebatten ibland är missvisande och att tonläget från vissa miljöorganisationer är väl högt.

– Det går att hitta konstruktiva lösningar i de allra flesta fall. Kunskapen om fördelarna är för dålig, säger han i en intervju med Sveriges Radio.

Enligt rapporten kan en väl skött hantering av bland annat miljöpåverkan bidra till hållbar tillväxt.

– Det krävs mer forskning inom en mängd områden, till exempel hur man bättre kan ta tillvara på det man utvinner innan det läggs på deponi, säger Björn Öhlander.

Han menar att gruvnäringen kommer att ha stor betydelse för Sverige även i framtiden och att det finns lösningar på problem som vad man gör med nedlagda gruvor.

– När man efterbehandlar områdena så kommer skogen så småningom att vandra in. Då blir det användbara ytor igen för till exempel renbete. Men det tar förstås lång tid, säger han.

Aitikområdet ser han som ett framtida turistmål.

– När gruvdriften läggs ner kommer det att bli Sveriges djupaste sjö. Det skulle många vara intresserade av att se.