Loet, Trekanten, brandstationstomten och Södra hamnplan är extra intressanta platser i Luleå som vi tog upp i den fyra delar långa artikelserien "Luleås heta platser". Med tanke på alla byggplaner börjar det diskuteras alltmer varför Luleå inte har någon stadsarkitekt. Helén Wiklund Wårell som just tagit över som förvaltningschef på stadsbyggnadsförvaltningen känner till diskussionen.

– Det är en fråga som jag kommer ta upp, jag vet att detta är något som diskuteras nu och då, säger hon.

Helén Wiklund Wårell var fritidschef under 11 år i Luleå kommun. I den nya rollen som förvaltningschef kommer hon arbeta med många tunga frågor som är kopplade till Luleås fortsatta utveckling.

– Jag är otroligt ödmjuk inför uppgiften, det är en stor förvaltning med många tunga frågor. Samtidigt som jag kan den kommunala delen är det här en ny värld för mig. I veckan ska vi ha det första ledningsmötet, säger hon.

Vissa menar att Luleå fortsätter vara en stad utan ambition i och med avsaknaden av en stadsarkitekt, det håller Helén Wiklund Wårell inte med om. Från 1973-2015 har Luleå haft tre stadsarkitekter – Henning Gjörup, Bo Larsson och nu senast Henrik Sjöberg.

– Jag tycker det är fel att säga att det inte finns ambitioner, vi vill växa och förtäta. Centrumhalvön är ju som den är, vi har vattnet som begränsar oss samtidigt som det är en av kvalitéerna, säger hon.

En plats som länge varit en källa till diskussion är Trekanten som ligger bakom Strand galleria. Många anser att det finns potential att göra något finare av ytan som i dag är en parkering.

– Jag ser gärna en utveckling av platsen, den är stor och central. Vad som hamnar där i framtiden kommer utkristallisera sig. Jag tycker det är fantastiskt bra att det kommer förslag från medborgare, vissa platser engagerar mer än andra, säger Helén Wiklund Wårell.

Bransstationstomten är en annan plats i Luleå som det diskuteras mycket kring. Snart flyttar brandstationen från centrum och en av de mest attraktiva tomterna blir ledig.

– Det är ju en väldigt het plats med ett fint läge.