Det finns en risk för påtaglig skada på riksintresset Piteälven, som också är ett Natura 2000-område. Det säger Anna Modig, länsassessor vid länsstyrelsen i Norrbotten, till nsd.se under måndagsförmiddagen.

– I och med att det finns en risk för påtaglig skada så anser vi inte att Bergsstaten kan bevilja en koncession, säger hon.

I mars 2015 yttrade sig länsstyrelsen angående Bolidens ansökan om bearbetningskoncession. Sedan mars har Bergsstaten kommunicerat med parterna och länsstyrelsen fick yttra sig igen. Men det är samma besked även denna gång.

– Vi vidhåller vårt tidigare yttrande, säger Anna Modig.

Det har varit en gruva där tidigare. Varför går det inte att öppna den igen?

– Det finns ingen gruva där idag, det är inget som är aktivt. Och även om det varit det tidigare så är det fortfarande så att det behöver vidtas ett antal åtgärder för att kunna starta en gruva.

Förutom synpunkterna kring miljön så menar länsstyrelsen också att Boliden måste redogöra för hur gruvan skulle påverka renskötseln i området, och den berörda samebyn Semisjaur-Njarg.

– Det råder en oklarhet hur renskötsel ska kunna fortsätta att bedrivas. Det får många och stora konsekvenser för samebyn.

Länsstyrelsen har även gjort en analys av fyndighetens betydelse ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och kommer bland annat fram till att ungefär en tredjedel av de 1000 personer som pendlar från kommunen skulle kunna få arbete i gruvan.

Lavergruvans framtid är fortsatt kvar på Bergsstatens bord. Om Bergsstaten väljer att gå på länsstyrelsens linje kan Boliden välja att överklaga beslutet till regeringen.

Om Bergsstaten går emot länsstyrelsen hamnar det också på regeringens bord att avgöra frågan.

Ett tredje scenario är att gruvbolaget antingen väljer att lägga ned projektet eller göra en ny ansökan.