Analysbanan finns på avdelningen för klinisk kemi på Sunderby sjukhus och är sedan en tid tillbaka i drift. Länets fyra övriga laboratorium är även de uppgraderad med den nya tekniken, och där finns i dag motsvarande instrument.

Det här berättar Elisabet Söderström, överläkare och medicinskt ansvarig på avdelningen.

På torsdagen var det officiell invigning av de högteknologiska uppgraderingarna av sjukvården i länet.

Artikelbild

| Kenneth Backgård (NS) tillträdande regionråd, invigningstalade och avtäckte skylten för namnet på analysbanan, Autobahn. På bilden finns också Karin Jones, läns och verksamhetschef för laboratoriemedicin.

Regionrådet Glenn Berggård (V) ställde upp som "testpilot" under invigningen.

– Det här är fantastiskt roligt för mig som ingenjör, att mitt blod kommer att gå genom den här banan, säger Glenn Berggård.

Kenneth Backgård (NS), tillträdande regionråd, uttryckte framtidstro.

– Som med all teknisk utveckling i hälso- och sjukvården tycker jag att det här är fantastiskt bra. Artificiell intelligens kommer att bli mer och mer en vardag i sjukvården, säger Kenneth Backgård.

Artikelbild

| Ett talande namn.

Karin Jones, läns- och verksamhetschef för laboratoriemedicin, uppgav att investeringen på 13 miljoner kronor enligt beräkningar skulle räknas hem inom tre år. Bland annat kommer att antalet personal i beredskap att kunna minskas, menar Jones.

Patientsäkerheten blir också högre, hävdar hon.

Artikelbild

| Skylten till laboratoriebanan har precis blivit avtäckt av tillträdande regionråd Kenneth Backgård.

– All automatisering innebär att man får ett mer standardiserat utförande. Det blir likadant varje gång. Det innebär att vi får säkrare analyser, mindre som hänger på den personliga faktorn, säger Karin Jones.

En streckkod läser av proverna så att de styrs till rätt instrument på banan, berättar hon sedan.

Artikelbild

| Tillsammans med en kollega kom Petra Kluwentasch på namnet Autobahn. För det belönades hon med en middag på en av Luleås restauranger.

– Men det gäller också att ändra sina arbetssätt. Det handlar om att lita på tekniken, säger Karin Jones och fortsätter:

– Under en tid sorterade vi proverna för att sätta på banan, men det behöver vi inte göra. För den sorterar åt oss. Instrumenten klarar av det.

Glenn Berggård var nöjd efter att proverna tagit den nästan tre minuter långa turen runt analysbanan.

– Det var normala värden, säger han med ett leende.