Åklagaren om Lekfalk: "Kan inte se ekonomisk skada"

"Vi kan inte se att kommunen har lidit ekonomisk skada", säger chefsåklagare Thomas Ennefors som beslutat att lägga ned förundersökningen mot Luleås före detta kommundirektör Mikael Gustavsson Roxell (f d Lekfalk).

7 april 2020 18:40

– Det här var fråga om trolöshet mot huvudman. En förutsättning för att det ska vara ett sådant brott är att huvudmannen har lidit ekonomisk skada –  och i dag kan inte jag se någon sådan skada, säger chefsåklagare Thomas Ennefors som hållit i förundersökningen gällande Mikael Gustavsson Roxells (f d Lekfalk) tidigare konsultaffärer. 

Ennefors menar att det i dagsläget inte finns några skäl att anta att brott har begåtts i frågan. Eftersom det är Luleå kommun som från början efterfrågat chefsstödet, så blir det i stället upp till dem att avgöra om affären lönade sig i slutändan.

–  Vi kan konstatera att kommunen köpt in konsulttjänster och betalat för det, vi har inte gått djupare än så. Om de själva inte anser att de har lidit skada är det ingen idé. Det är upp till kommunen att avgöra om de fått valuta för pengarna. 

Även om förundersökningen nu har lagts ned så kommer en extern revisionsbyrå på uppdrag av kommunen att fortsätta undersöka fallet djupare fram till slutet på april. Om något annat uppdagas efter att revisionsbyråns undersökning är färdigställd, så faller det på kommunen att bestämma huruvida man vill gå vidare eller inte.

– Det är kommunen som är den skadelidande. Anser de att de lidit skada är det upp till dem att göra en anmälan, säger Thomas Ennefors. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josefina Kangasharju