Kvinnan friades för ett fall av skadegörelse men dömdes å andra sidan för 12 andra brott.

Hon dömdes för fem fall av rings stöld, två fall av misshandel, två fall av förgripelse mot tjänsteman men även för våldsamt motstånd, hor mot tjänsteman och ofredande.

Efter huvudförhandlingen i Luleå tingsrätt genomgick kvinnan en rättspsykiatrisk undersökning.

Undersökningen visade att kvinnan var allvarligt psykiskt stöld både vid gärningarna och vid undersökningen varför tingsrätten inte hade något annat alternativ än att överlämnas henne till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Förutom vård ska kvinnan också betala drygt 31 000 kronor till åtta målsägare.

På grund av risk för fortsatt brottslighet ska kvinnan vara fortsatt häktad till dess den rättspsykiatriska vården får påbörjas.

Den åtalade kvinnan förekommer under fyra avsnitt i belastningsregistret. Hon dömdes den 13 december 2017 av Luleå tingsrätt för olaga hot, stöld vid två tillfällen, snatteri vid sex tillfällen och ringa narkotikabrott till skyddstillsyn. I december 2018 undanröjdes skyddstillsynen och dömde kvinnan till fängelse i en månad.

Straffvärdet för den samlade brottsligheten som kvinnan nu döms för motsvarar fyra månaders fängelse. Med hänsyn till att den åtalade har återfallit i likartad brottslighet kan inte någon icke frihetsberövande påföljd komma på fråga annat än rättspsykiatrisk vård förenas med särskild utskrivningsprövning.