Senast 2019 ska andelen ledamöter av vardera kön i börsbolagens styrelser vara som lägst 40 procent, annars väntar böter, föreslår regeringen.

Vi har varit tydliga med att vi skulle utvärdera situationen efter stämmoperioden i år. En viss förbättring har skett, cirka 32 procent kvinnor är man uppe i. Men det går väldigt långsamt, säger Mikael Damberg.

Lagen ska gälla redan från 2017, men först 2019 måste bolagen betala sanktionsavgifter. Avgifterna ska enligt förslaget ligga på mellan 250 000 och fem miljoner kronor, beroende på bolagets storlek.

Svagt stöd

280 börsbolag och ett 50-tal statliga bolag kommer att omfattas av den nya lagen, om den passerar riksdagen. Och det är högt tveksamt om den gör det. Endast Miljöpartiet och Vänsterpartiet har sagt ja till kvotering hittills.

Sverigedemokraterna kommer inte att stödja ett lagförslag.

Det är en grov kränkning av den privata äganderätten. Det är socialism och därmed fult, säger Oscar Sjöstedt, SD:s ekonomisk-politiske talesperson.

Centerpartiet också säger nej, likaså Kristdemokraterna och Liberalerna.

Att staten skulle gå in och lagstifta om vilka som ska sitta i privata bolag är principiellt fel, säger Liberalernas ledare Jan Björklund.

KD:s partisekreterare Acko Ankarberg tycker att det förminskar kvinnor när kön och inte kompetens ska styra. Mikael Damberg kontrar med att män har kvoterat män i decennier, och att det har varit ett hinder för kvinnor att få sin kompetens tillvaratagen.

Han tycker att det är upp till bevis för de partier som säger att frågan är viktig och kallar sig feministiska.

Principiellt handlar det om att maxa konkurrenskraften i Sverige. Vi vet att näringslivet själv ser att jämställda styrelser är en konkurrensfördel Men det är också en rättvisefråga. Jag hade hoppats att näringslivet skulle ha ökat tempot på egen hand, säger Damberg.

Nej från Företagarna, ja från LO

Det är inte bara inom politiken det finns motståndare. Branschorganisationen Företagarnas Günther Mårder kallar det för "populistisk symbolpolitik". LO är däremot positiva.

Det är nödvändigt, eftersom varken politiker eller företagare tar ansvar för att få in fler kvinnor i bolagsstyrelser, säger LO:s första vice ordförande Therese Guovelin till TT.

32 procent av ledamöterna i börsbolagen är kvinnor efter 2016 års stämmor, enligt statistik från SIS Ägarservice som tagits fram på uppdrag av Kollegiet för svensk bolagsstyrning, skriver regeringen i förslaget.

Enligt en kartläggning från stiftelsen Allbright från mitten av maj har andelen börsbolag med jämställd styrelse, det vill säga som lägst 40 procents andel kvinnliga ledamöter, ökat till drygt en fjärdedel, 27 procent. Bästa bransch är fastighet och sämst energibranschen.