Gällivare kommun uppmanar sina kommuninvånare att inte köra skotor på renbetesområdet runt sjön Sikträsket. Uppmaningen gäller under hela februari för halva det utpekade området och under hela mars för den andra halvan. Skoterglada hänvisas istället till området mellan inlandsbanan och Neitsak, alternativt söder om E45 och Dundret. NSD har tidigare skrivit om att de är akut brist på mat för renarna i många samebyar.

– Renarna blir skrämda och kan vandra iväg från sina områden och det innebär mycket arbete att samla ihop dem igen, säger Mikaela Östebro, kommunikatör på Gällivare kommun.

Området är ett flitigt besökt fritidsområde. Många kör skoter, inte bara som transportmedel utan för att det är kul. I tider när renarna har svårt att hitta mat kan det få stora konsekvenser om renflockarna skräms från sitt betesområde.

– Jag kan tänka mig att det blir svårt att stödmata om renarna har vandrat iväg och splittrats, säger Mikaela Östebro.

Det finns inget formellt förbud mot att köra i området i dagsläget.