Ekonomi Tunisien och Internationella valutafonden IMF är överens på tjänstemannanivå om den femte delen i ett låneprogram, vilket gör att en ny utbetalning på 247 miljoner dollar bör kunna ske i sommar.

Det ursprungliga avtalet för att få ordning på landets ekonomi fattades i december 2016 och är värt omkring 2,8 miljarder dollar.

I gengäld måste Turkiet begränsa den uppsvällda offentliga sektorn och minska budgetunderskottet.