Det handlar om insynsarvode och ett nyinstiftat årsarvode. Oppositionen reagerade kraftigt på att Moderaterna och Vänsterpartiet får ökade arvoden.

– Det man har gjort i år är att man sänkt insynsarvodet. Samtidigt införde man årsarvode - att 1:e vice kommunalråd får 75 procent av ett kommunalrådsarvode och 2:e vice kommunalråd får 50 procent av ett kommunalrådsarvode. Samtidigt får de behålla sina insynsarvoden, säger Tommy Hjertberg Knegarkampanjen.

Det blev så småningom votering.

– Jag ställde ett förslag att man skulle samordna insynsarvodet och årsarvodet. Det betyder att man får det ena men inte det andra. Den synpunkten delades av hela oppositionen. Alla oppositionspartier röstade för mitt förslag i den frågan så röstresultatet blev 21 röster för samordning och 24 röster mot, säger Tommy Hjertberg.

Kommunstyrelsen föreslog att beslutet skulle tas men att förslaget skulle ses över under 2015.

– Jag anser definitivt att de ska samordnas men när vi gick till beslut nu blev det för kort om tid. Vanligtvis fattar man beslut om arvoden för fyra år framåt men nu har vi tagit på ett år för att vi ska göra omtag på det här så att det blir bra. Det fanns inte tid att ta fram ett nytt förslag till reglemente. Vi är överens att vi ska se över det här till nästa år för som det är nu är det inte rätt, säger Stefan Sydberg Moderaterna.