Det är en rad uttalanden och händelser som ligger till grund för anmälan från de två tjejerna som går byggprogrammet på Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna.
Under höstterminen ska de fått sortera papper till pärmar medan killarna i klassen fick fortsätta att bygga i verkstaden.
Tålamodet tröt
"När vi ifrågasatte han varför vi skulle göra det fick vi till svar att tjejer är bättre på sånt än killar. Och att vi skulle ta detta på ett positivt sätt", skriver de i anmälan.
När de skulle hämta ut vinterskor med sin lärare fanns det inte storlekar som passade tjejer. Läraren ska ha kommenterat att i byggbranschen får man inte ha så små fötter.
Efter det tog de två eleverna kontakt med rektorn Jeanette Björkenvall som i sin tur kallade ett möte med klassen och läraren. Problemen ska dock ha fortsatt under hela läsåret och till sist tröt tålamodet.
"Vi har även under hela året fått ta emot spydiga kommentarer om hur mycket fel vi gör och aldrig fått beröm för något jobb", skriver de i anmälan till JO.
Avvaktar utredningen
Vid Hjalmar Lundbohmsskolan har man redan vidtagit vissa åtgärder med anledning av de två tjejernas synpunkter.
- En del är redan gjort när jag har satt höstens schema. Vi har flera byggklasser och jag har kunnat se till att tjejerna inte kommer att ha den här läraren, säger Jeanette Björkenvall.
Om det blir aktuellt med ytterligare åtgärder beror på vad JO kommer fram till i sin utredning.
- Vi avvaktar utredningen så får vi se om vi får direktiv att göra något ytterligare, säger Jeanette Björkenvall.