Ekonomi Kinesiska BNP-siffror kom in starkare än väntat på onsdagsmorgonen. Analytiker väntade sig en inbromsning i den kinesiska ekonomin men siffrorna visade att tillväxttakten är fortsatt stadig på 6,4 procent.

Industriproduktionen har tagit ett skutt, samtidigt som detaljhandelssiffror visade på ökad försäljning och fastighetsinvesteringarna ökade.

De positiva tongångarna väntas lugna oroliga investerare som nu kan hoppas på att avkylningen av den kinesiska ekonomin kanske är på väg att avstanna.

Mer försiktiga analytiker menar dock att stimulerande åtgärder fortfarande är nödvändiga för att läget ska förbli stabilt.