Kärnvapenförbudet borde bli en valfråga

30 maj 2018 04:00

Den 7 juli ifjol stödde 122 länder efter en FN-konferens ett kärnvapenförbud, däribland Sverige. Konventionen om kärnvapenförbud börjar gälla när 50 länders parlament eller motsvarande ratificerat avtalet.

En oberoende opinionsundersökning, som Palmecentret beställt, visade att 89 procent av svenska folket önskar anslutning till förbudet. I norra Sverige är bara en procent emot.

Hur ligger då frågan till? Regeringen har tillsatt en utredning som ska granska konsekvenserna av en svensk anslutning. Den väntas bli klar i oktober, d v s efter valet.

Man får intrycket att tiden valts för att undkomma debatt i frågan före valet. Det ska inte svenska folket bjuda politikerna på, tycker jag. Ta principiell ställning nu! Detta är en politisk fråga, inte en teknisk.

Politiska läget redovisades i Stockholms ABF-hus för åtta dagar sedan vid Nätverket för Kärnvapennedrustnings seminarium.

Centerpartiet är svekfullt, partiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren sa, att partiet motsätter sig en svensk anslutning till förbudet.

Maj Britt Theorin påvisade att Lundgren för blott fyra år sedan föreslog motsatsen, nämligen att Sverige skulle ansluta sig till förbudet.

Varför denna plötsliga omsvängning till att bli kärnvapenkramare? Om en vecka för 50 år sedan anslöt sig en enhällig svensk riksdag till ickespridningsfördraget.

För 36 år sedan hörde jag Lundgrens partikollega, statsminister Torbjörn Fälldin, kraftfullt försvara Sveriges nedrustningslinje i FNs generalförsamling. Nu är det tid för nästa steg och förbjuda kärnvapnen helt.

För första gången lägger sig Washington och Nato-högkvarteret i Bryssel i Sveriges säkerhetspolitiska val.

Borgerliga alliansen dansar med. Nu är de alla för svenskt Natomedlemskap. Och de har stöd av Sverigedemokraterna, som försöker göra sig rumsrent, mot ett kärnvapenförbud.

Alla andra massförstörelsevapen omfattas redan av förbudskonventioner. Varför inte det farligaste vapnet, kärnvapnet? Även om kärnvapenländerna inte kommer att avskaffa sina vapen på kort sikt, skulle ett förbud fungera normbildande och hindra kärnvapenspridning. Och Sveriges stolta nedrustningstradition som socialdemokratiska regeringar burit upp skulle fullföljas.

Rösta inte på borgerliga partierna och SD som är emot ett kärnvapenförbud, och i förstnämnda fallet även vill lämna militära alliansfriheten och minska handlingsfriheten! Kräv en avsiktsförklaring av socialdemokraterna om att partiets mål är att skriva under kärnvapenförbudet!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunnar Lassinantti tidigare verksam vid Palmecenter