Jägaren rasar mot vinterjakten

Jägaren Robert Ramstad vittnar om ett totalt haveri för älgstammen i ett område i Överkalix. Nu kräver han stopp på vinterjakten.

29 september 2019 06:30

– Det är bara katastrof. Jag förstår inte hur Jägareförbundet kan försvara sånt här vansinne, säger Ramstad, Luleåbo som sedan 26 år tillbaka jagar i ett område kring Jockfall.

– Det började redan förra året. Inte en enda fjolårskalv såg vi. Och nästan inte en enda ko. I år har vi på tio dagar sett en ko och en kalv. Vi gick tre dagar utan att se en enda betning, inte en skit, inte ett spår. Och vi brukar ha ståndskall varenda dag här. Jag var chockad.

Norrbottens Media berättade tidigare i veckan att Jägareförbundet Norrbotten bedömde att älgstammen i länet befinner sig på den lägsta nivån sedan millennieskiftet.

Enligt Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent, är anledningen att tilldelningen varit hög en längre tid. Att vinterjakten skulle ha påverkat beståndet i Jockfallstrakten tvivlade dock Sundgren på, eftersom antalet fällda älgar var för lågt.

– Hur kan han säga så? Säg att du skjuter en ko som är fem år i vinterjakten. Den kon är otroligt värdefull. Hon har en kalv i magen och en kalv bredvid sig. Säg att hälften av kalvarna är kvigor eller kvigkalvar, som sedermera kan bli produktiva hondjur. Jag hävdar att på två skott skjuter man minst 15 älgar räknat på en femårsperiod.

Skyddsjakten på älg i Överkalix kommun beslutades hösten 2017 av länsstyrelsen. Syftet var att få stopp på de svåra betesskador som skogsägare drabbats av. Området är utsatt vintertid då älgar från norr vandrar in i området i jakt på bete.

Tillståndet gäller för några veckor i slutet av december och början av januari och ska utvärderas efter tre år. I årsskiftet 2017/18 sköts ett 80-tal älgar medan det i årsskiftet 2018/19 sköts ett tiotal.

– Det berodde uteslutande på att det var lite snö och att älgarna inte vandrat in i området ännu. Jag kräver att vinterjakten i år ska stoppas.

Ramstad fortsätter:

– Björn Sundgren har dock rätt i att det varit hög tilldelning under lång tid. Det är första steget som vidtogs för att slå älgstammen i spillror. Sedan har man i tur och ordning förlängt jakten, tagit bort brunstuppehåll och infört vinterjakt. Det är i princip fri jakt. Alla kan skjuta så mycket de hinner. Ändå fyller vi inte tilldelningen. Och de stackare som lyckats överleva hösten skjuts på vintern. En apa kan räkna ut att det tar slut älg, säger Robert Ramstad.

Han är kritisk till att skogsbruket trycker på hårt för att minska älgstammen.

– Visst, jag ser att det blir stora skador i vissa områden. Men vad beror det på? Och vad beror det på att det inte var något problem förr i tiden? Jo, all lövsly röjs bort för att få ut så mycket pengar av skogen som möjligt. Ska priset bli att vi inte längre kan ha en älgstam i våra skogar? Jag kan tycka att om man inte har råd att äga skog så får man ägna sig åt något annat.

Hur gör ni själv i ert jaktlag med att skjuta kor?

– Vi brukar spara kor. Någon ko skjuter vi alltid, men vi brukar försöka skjuta kvigor i första hand. Men dit vi kommit nu är att allting bara handlar om pengar. Jag har två hundar men känner själv att jag knappt vill jaga längre.

Jägareförbundets rekommendation är att jaktlagen under hösten ska skjuta "fjolingar" och kalvar och spara vuxna djur.

– Det kan jag förstå. Men varför får man då skjuta vuxna djur, i många fall dräktiga, mitt i vintern då de har det nog tufft bara att överleva? Har vi totalt tappat respekten för skogens konung? säger Robert Ramstad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonny Vikström