Ja till utökad gränsstyrka i EU

År 2027 ska 10 000 gräns- och kustbevakare kunna sättas in i EU:s regi för att kontrollera vem som egentligen kommer in i unionen.

Förstärkningen av Frontex får dock besk kritik från vänster.

17 april 2019 18:09

En uppgörelse om ett "starkare mandat" för EU:s gräns- och kustbevakningsenhet nåddes mellan medlemsländerna och EU-parlamentet i slutet av mars och har nu formellt bekräftats av parlamentets ledamöter i Strasbourg.

Det här ändrar spelplanen när det handlar om hur EU tillsammans försvarar sina yttre gränser. Det här är ett stort steg framåt och vi kan alla vara stolta över vad vi har lyckats med, säger EU:s asyl- och inrikeskommissionär Dimitris Avramopoulos.

Kan skickas ut

Tanken är att Frontex fram till 2027 ska utökas rejält, främst genom att gräns- och kustvakter från medlemsländerna placeras ut i byrån under kortare eller längre tid. Där ska de kunna assistera de medlemsländer som så önskar med att kontrollera gränser både på land och till havs. Frontex får också en betydligt större roll när det gäller att skicka tillbaka människor som inte fått asyl eller uppehållstillstånd i EU. Personal ska även kunna skickas ut en bra bit bortom EU:s gränser, om det tillåts av det land som berörs.

Svenska ledamoten Cecilia Wikström (L) ger tummen upp.

Det här handlar inte om att bygga "fästning Europa". Det handlar först och främst om att utöva kontroll över flödet av folk som åker in och ut ur unionen, säger Wikström i en debatt i parlamentet.

Kritik från V

Kollegan Malin Björk (V) är desto mer kritisk.

Det här nya super-Frontex är en eftergift till alla de som inget ville göra för att ta emot och fördela ansvaret för en solidarisk flyktingpolitik, utan i stället ville lägga allt krut på att stänga Europas gränser. Det här kommer att innebära att asylprocessen blir ännu mer rättsosäker, säger Björk i Strasbourg.

Förstärkningen ska nu även formellt godkännas av EU:s medlemsländer i ministerrådet innan det nya mandatet blir verklighet.

Fakta: EU:s nya gränsbevakning

EU-kommissionen lade i september i fjol fram sitt förslag om att kraftigt utöka gräns- och kustbevakningsstyrkan Frontex till 10 000 personer senast år 2027. I slutet av mars i år enades sedan EU:s medlemsländer och EU-parlamentet om en kompromiss för hur styrkan ska fungera.

Styrkan ska byggas upp steg för steg från 2021 och främst bestå av personal från medlemsländerna som utstationerats till Frontex under längre eller kortare tid samt en reservstyrka för snabba insatser.

Varje EU-land kommer fortsättningsvis själv att vara ansvarig för sina gränser, men kan ta emot tekniskt och operativt stöd från Frontex om man ber om det. Den Frontexpersonal som i så fall placeras ut ska kunna utföra gränskontroller och andra uppgifter – vid behov även med våld – förutsatt att man har tillstånd från det land där man befinner sig.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Wiktor Nummelin/TT