Herrelöst Ikea har e-utmaningar

Med Ingvar Kamprad borta riskerar Ikea bli tjänstemannastyrt. Paradoxalt nog kan säkrandet av ägandet i stiftelser bli möbeljättens fall, befarar ekonomiprofessor Magnus Henrekson.

Andra experter varnar mer för Ikeas långsamma omställning till e-handel.

29 januari 2018 11:12

Ikea står precis som andra handelsföretag för nya utmaningar när e-handeln ritar om stora delar av ett köpmönster som vi vant oss vid.

Både Andreas Svensson, e-handelsexpert på handelns analysorganisation HUI Research, och ekonomiprofessor Ulf Johansson vid Lunds universitet pekar på möbelföretagets tröghet.

Ikeas omställning till det digitala har varit långsam. Ingvar Kamprad kan ha förhindrat det, säger Ulf Johansson som skrivit en bok om Ikeas strategier.

Jätteutmaning

En jätteutmaning, enligt Andreas Svensson.

Hittills har de inte varit så jätteduktiga, säger han och pekar på att Ikea har lägre andel e-försäljning än konkurrenterna.
Ikea borde kanske kunna gå i bräschen, de har ju resurserna för det, fortsätter Svensson som ändå tror att Ikea har förutsättningarna med sin kontroll av tillverkningskedjan.
Men jag förväntar mig att se mer av Ikea om de vill behålla sin position. Det går väldigt fort nu, säger Svensson.

Magnus Henrekson, expert på entreprenörskap vid Institutet för näringslivsforskning, tror däremot inte att e-handelns kraftiga tillväxt är något direkt hot mot Ikea.

Då är jag mer oroad över att företaget blir ägarlöst, säger han.

Tveksam till stiftelser

Stiftelserna gör att ägarkonkurrensen försvinner och att bolaget blir ansiktslöst. En stiftelse är ju egentligen ingen, resonerar Henrekson.

Kamprad har alltid sagt att han genom stiftelserna säkrat Ikeas framtid. Jag är tveksam till det.

Ingvar Kamprad genomsyrade hela Ikeas tänk och strategi, från kostnadsmedvetenheten till att alltid sätta kunden i fokus. Det kan försvinna på lite sikt, enligt Henrekson.

Nu finns en risk för att Ikea blir mer tjänstemannastyrt, att de där uppe börjar belöna sig själva och att det sprider sig i organisationen, säger han

Wallenbergsfären har också lagt en stor del av ägandet i stiftelser, men där den nya generationen Wallenberg hela tiden mycket noga har skolats in. Det har inte Ikeabarnen på samma sätt, enligt Henrekson.

Även Ulf Johansson påpekar att det finns något herrelöst över Ikeas styrning. Och att det finns en själ i koncernen som är viktig att behålla. Men det var länge sen Ingvar Kamprad styrde Ikea operativt.

Så affärsmässigt har det inte så stor betydelse. Sen kan man fråga sig, kan de hålla liv i kulturen, säger Ulf Johansson?
Fakta: Ikea

Ikea har 355 varuhus i 29 länder.

Försäljningsintäkter 2017, 34,1 miljarder euro, motsvarande 330 miljarder kronor.

149 000 anställda.

Stiftelsen Stitching Ingka Foundation äger Ikea-koncernen (Ingka Holding och dess dotterbolag).

Jesper Brodin är vd för själva Ikeakoncernen.

Parallellt finns Inter Ikea Group dit Ikeakoncernen skickar tre procent av omsättningen i så kallad royalty. Inter Ikea kontrolleras av stiftelsen Interogo.

De tre sönerna Jonas, Mathias och Peter Kamprad sitter i de olika ägarstiftelsernas/bolagens styrelser.

Källa: Ikea

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olle Lindström/TT