Högskoleprovsfusket: Hela rättegången tas om

Norrköpings tingsrätts dom i det så kallade högskoleprovsmålet undanröjs av Göta hovrätt på grund av jäv.

Det betyder att hela den omfattande rättegången måste göras om.

18 juni 2019 15:45

Hovrätten har bedömt att domaren i målet var jävig, på grund av uttalanden han gjort vid ett juristklubbsmöte, skriver hovrätten i ett pressmeddelande.

Uppgifterna om uttalandet kom fram genom en utomstående advokat som var närvarande vid juristklubbsmötet, enligt pressmeddelandet.

Fredrik Lenter är tillförordnad lagman för Norrköpings tingsrätt och har just tagit del av hovrättens beslut.

Jag har inte hunnit läsa hela men vi har full respekt för hovrättens beslut och kommer att hantera det här målet på nytt.

Advokaten: Vi är nöjda

Fredrik Lenter säger att det är ett stort mål som kräver många förhandlingsdagar som tingsrätten nu åter måste göra plats för.

Men vi ser inga bekymmer med detta. Vi kommer att avgöra det här med andra domare och helt andra nämndemän än de som medverkade vid den huvudförhandling vi hade, säger Lenter.

Edvard Lundkvist är den huvudåtalade mannens advokat, som har överklagat domen med jävet som skäl.

Jag har inte läst beslutet i sin helhet än, men vi är naturligtvis nöjda med att hovrätten delar vår uppfattning. Nu blir det mycket jobb inför en ny tingsrättsförhandling. Vilka saker det blir kan jag inte gå in på, men det blir mycket arbete.

TT: Vad säger din klient?

Jag har bara hunnit meddela honom om själva beskedet, men han är så klart nöjd.

Expert: Mycket ovanligt

Robert Nordh är docent i processrätt vid Uppsala universitet.

Det är mycket ovanligt att domar rivs upp på grund av jäv, och extra olyckligt i stora mål för att det då blir mer uppmärksammat. Jag har ingen statistik men kan tänka mig att mindre än en procent av alla mål som avgörs rivs upp av den anledningen, säger han.
Det är mycket allvarligare om en domare aktivt försätter sig i en jävssituation, än om man inte upptäckt eller förstått att man varit jävig.

TT: Påverkar sådant här allmänhetens förtroende för rättsväsendet?

Ja, det kan ge intrycket av att man som domare inte bryr sig om opartiskheten. Det är en sak att själv inte uppleva att man kommer påverka målet, men man måste tänka på hur det framstår för allmänheten och den tilltalade, säger Robert Nordh.

Påverkar inte UHR

Att högskoleprovsmålet behöver tas om i tingsrätten är inget som påverkar Universitets- och högskolerådets (UHR:s) pågående utredning av misstänkt provfusk.

Det påverkar inte oss alls. Våra prövningar styrs av högskoleförordningen och förvaltningslagen. Vi kommer att ta del av vad Göta hovrätt kommer fram till men vi har inget att göra med den rättsliga hanteringen när det gäller den här frågan, säger Åke Lernefalk, pressansvarig på UHR.

Under onsdagen väntas besked om ytterligare ett 40-tal personer ska fråntas sina provresultat.

Tre fick fängelse

I januari dömdes tre män till fängelsestraff för bland annat medhjälp till osann försäkran, grovt brott. Tillsammans har de drivit HP-hjälpen som sålt "fuskpaket" till människor runt om i landet, som skulle hjälpa köparna att nå toppresultat på högskoleprovet.

Polisen slog till mot ligan mitt under högskoleprovet den 14 april förra året. Flera andra medhjälpare dömdes också, liksom 23 personer som köpt fuskpaket av ligan.

Bakgrund: Högskoleprovshärvan

Medan högskoleprovet pågick som bäst den 14 april 2018 gjorde polisen tillsammans med Ekobrottsmyndigheten ett tillslag. Flera personer greps, som misstänktes ingå i ett nätverk som med hjälp av avancerad teknisk utrustning hade möjliggjort provfusk.

Polisen hade inlett ett intensivt spaningsarbete mot nätverket några veckor innan provet, efter ett tips.

I oktober samma år åtalades tre män, som tillsammans drivit firman HP-hjälpen som sålt fuskpaket till provdeltagare runt om i landet. Två andra män och tre kvinnor åtalades också för olika brott med koppling till verksamheten, liksom 23 personer som köpt fuskpaket av ligan.

I januari dömdes de tre huvudåtalade till fängelsestraff för bland annat grovt bokföringsbrott, skattebrott och medhjälp till osann försäkran, grovt brott. De 23 dömdes alla för osann försäkran, grovt brott.

Bland HP-hjälpens material fanns kundlistor med namn på ett stort antal ytterligare personer som köpt ligans fuskpaket, och dessa utreds nu vidare av polis och åklagare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT