Hårt tryck om öppen gräns för leveranser

Skydda medborgarna, javisst. Men se också till att sjukvårdsutrustning och andra nödvändigheter inte stoppas vid de interna gränserna, uppmanar EU-kommissionen i nya riktlinjer med anledning av coronasmittan.

Uppstyrning är att vänta, antar inrikesministern.

16 mars 2020 06:03

Tyskland, Frankrike, Danmark, Polen, Tjeckien, Österrike, och fler därtill. Listan på EU-länder som valt att stänga gränsen för att begränsa coronavirusets spridning kan göras lång. I flera fall har staterna också infört exportbegränsningar.

EU-kommissionen är dock inte helt nöjd.

Viruset finns för närvarande i alla medlemsländer. Därför är stängda gränser inte nödvändigtvis det bästa sättet för att begränsa viruset, säger talesmannen Eric Mamer på kommissionens dagliga pressbriefing i Bryssel.

Stor enighet

Framför allt finns oro för att läkemedel och medicinsk utrustning stoppas eller fastnar vid landsgränser inom EU där det egentligen inte ska behöva finnas några kontroller.

I nya riktlinjer för hur länderna ska agera betonas därför vikten av att underlätta för transporterna.

"Det här är enda sättet för att hindra brist på medicinsk utrustning eller livsmedel", säger kommissionsordförande Ursula von der Leyen i ett uttalande.

Riktlinjerna har presenterats vid en videokonferens med EU-ländernas alla hälso- och inrikesministrar på måndagen.

Jag tror att det kommer att bli en viss uppstyrning av detta så att man inte inför regelverk som hindrar den här viktiga trafiken. Det kanske var en del initiala problem med de nya åtgärder som har vidtagits, men det fanns en stor enighet bland medlemsstaterna om att det här inte ska fortsätta, säger inrikesminister Mikael Damberg (S) efteråt.

Inte levererats

Även Sverige har drabbats av utrustning som inte kunnat levereras.

De senaste veckorna har vissa EU-länder hindrat export av materiel och utrustning till andra EU-länder, även leveranser av sådant som redan beställts och betalats för. Det är inte en inre marknad som fungerar som den ska, säger handelsminister Anna Hallberg (S).

Enligt handelsministern har även svenska företag med fabriker i länder som Frankrike och Tyskland inte fått sina egna varor levererade.

Då har jag ringt upp mina kollegor i andra länder och påpekat det, vilket lett till löften om att man ska släppa iväg de här leveranserna. Men man kan inte ha det så att en minister måste ringa för varje enskild leverans och därför är jag glad att EU-kommissionen kommer med nya riktlinjer, säger Anna Hallberg.
Fakta: Nya riktlinjer från EU

I nya riktlinjer för gränshantering från EU-kommissionen betonas att EU-länderna "inte ska vidta åtgärder som äventyrar den inre marknaden för gods, särskilt när det gäller leveranskedjor". Riktlinjerna påpekar särskilt vikten av att läkemedel, medicinsk utrustning, livsmedel och boskap fortsatt kan levereras och noterar att även chaufförer och andra transportarbetare får arbeta vidare över gränserna.

När det gäller kontroll av personer poängteras tydligt att medlemsländerna inte kan vägra inresa för EU-medborgare eller andra som är bosatta i deras land och att man måste underlätta genomresa för andra EU-medborgare och invånare som är på väg hem. Samtidigt konstateras att länderna kan kräva självisolering eller liknande åtgärder från personer som anländer till landet efter att ha varit i ett covid-19-drabbat område – förutsatt att samma regler gäller för de egna medborgarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!