Välavlönade – budgetens vinnare

Välbetalda män är budgetens stora vinnargrupp. För många av dem innebär den tusenlappar mer i plånboken.

Men även många pensionärer får ett välkommet tillskott.

18 september 2019 10:40

Från och med nästa år tas den extra statliga inkomstskatten bort för dem med årsinkomster på över 703 000. kronor.

Den omfattar 345 000 individer och för dem som omfattas är medianlönen 75 000 som tyder på att de flesta kommer få runt 1 200 kronor mer kvar i månaden, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

En person som tjänar 65 000 kronor i månaden får en skattesänkning med 700 kronor per månad och den som har en månadslön på 85 000 kronor får 1 700 kronor mer kvar efter skatt, enligt Swedbanks beräkningar. De flesta som gynnas av förändringen är män.

Regeringen har ett mål att jämna ut skillnaden i skatt mellan löner och pensioner. Från och med nästa år får omkring en miljon pensionärer sänkt skatt på inkomstpensioner över 17 000 kronor. För en pensionär med en pension på 17 500 kronor blir skattesänkning knappt 100 kronor i månaden och för en pension på 20 000 kronor blir skattesänkningen drygt 200 kronor. Även här får förändringen störst effekt bland män som har de högsta pensionerna.

Vad innebär förändringen för ett genomsnittligt pensionärspar?

Generellt kan man säga att många får mer lite mer klirr i kassan som gör att pensionärer kan öka sin konsumtion, säger Arturo Arques.

Höjt grundskydd

Något som dock påverkar fler kvinnor än män är höjningen av garantipensionen då fler kvinnor hör till gruppen med riktigt låga pensioner. Från och med 2020 höjs grundskyddet med 200 kronor i månaden, utöver den årliga uppräkningen. Det innebär att garantipensionen blir 8 596 kronor per månad nästa år.

Det höjda taket i bostadstillägget ger också ytterligare ett välkommet tillskott till flera garantipensionärer. En garantipensionär som har en hyra på 7 000 kronor eller mer får 1 250 kronor mer att röra sig med varje månad samtidigt som den som har en hyra på 5 600 kronor, det tidigare taket för bostadstillägg, får 370 kronor mer kvar i plånboken.

För en garantipensionär som får några hundralappar mer i månaden, så betyder det mycket, säger Arturo Arques.

Boende i glesbygd får också en skattereduktion på runt 137 kronor i månaden. Det handlar främst om boende i vissa delar av Norrland liksom nordvästra Svealand med lågt serviceutbud och långa avstånd.

Bilister förlorare

De som ska sälja en bostad får nästa år möjlighet att skjuta fram upp till 3 miljoner kronor av reavinstbeloppet för beskattning. Taket för uppskovsbeloppet återinförs den 30 juni nästa år och då på en högre nivå än tidigare. Det innebär att fler kommer att kunna begära om fullt uppskov.

Men jag tror inte att det kommer att ha någon stor betydelse. För många är det fortfarande mer lönsamt att betala reavinstskatten med lånade medel i och med det låga ränteläget. Uppskovsräntan är inte så förmånlig i förhållande till alternativet, säger Arturo Arques.

Personer som ofta kör bil kan sägas höra till förlorarna i och med höstbudgeten. För dem väntas dyrare bensin då bensinskatten justeras så att effekten blir en prisökning på runt 15 öre per liter nästa år. Priset påverkas dock i slutänden av marknadseffekter som står utanför budgeten.

Fakta: Så påverkar budgeten olika plånböcker

En garantipensionär med en månadshyra på 5 600 kronor ökar sin disponibla inkomst med 372 kronor.

En garantipensionär med maximalt bostadstillägg (månadshyra 7 000 kronor) ökar sin disponibla inkomst med 1 252 kronor per månad.

Ett pensionärspar med inkomst- och tjänstepension där en har en pension på 21 860 kronor och den andra 14 740 kronor får totalt 340 kronor mer kvar i plånboken.

En löntagare med en månadsinkomst på 65 000 kronor får 710 kronor mer kvar i plånboken varje månad när den extra statliga inkomstskatten, värnskatten, slopas.

En löntagare med en månadslön på 85 000 kronor får 1 710 kronor mer kvar att röra sig med efter den slopade värnskatten.

Antagandena i beräkningar utgår från 2019 års löne- och pensionsnivåer.

Källa: Swedbank


Fakta: Skatteeffekter i budgeten

Värnskatten slopas – Den extra statliga inkomstskatten på fem procent på inkomster över 703 000 kronor tas bort. Berör 345 000 personer, enligt regeringen.

Sänkt skatt på pensioner – Skatten sänks för dem med en pension på över 17 000 kronor. Beräknas beröra omkring en miljon pensionärer.

Höjt grundskydd – Garantipensionen höjs med 200 kronor i månaden, utöver den årliga uppräkningen.

Höjt bostadstillägg – Bostadstillägg ska kunna betalas ut för hyror på upp till 7 000 kronor i månaden, en höjning från dagens 5 600 kronor.

Sänkt skatt för glesbygdsbor – invånare i kommuner som räknas till stödområde A och B, främst kommuner i norra och nordvästra Sverige, får en skattereduktion med 137 kronor per månad, eller 1 650 kronor per år. Berör cirka 830 000 personer i uppemot 80 kommuner.

Dyrare bensin – bensinskatten justeras och summan av förändringen blir att skatten höjs med inflationen och blir 15 öre dyrare vid pumpen.

Höjt tak för uppskov – taket för hur mycket reavinst från en bostadsförsäljning som får skjutas upp för beskattning höjs från 1,45 miljoner kronor till 3 miljoner kronor.

Källa: Finansdepartementet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helena Wande/TT