Halva Sverige har övervikt eller fetma

20 april 2017 06:33

Femtioen procent av svenskarna i åldrarna 16–84 år är överviktiga eller feta. Det visar Folkhälsomyndighetens årsrapport för 2016, där det också framgår att skillnaderna i hälsa mellan personer som har hög och låg utbildningsnivå fortsätter att vara stora. Dessutom finns tecken på att den psykiska ohälsan ökar, speciellt bland unga och människor som endast har förgymnasial utbildning.

"En god och jämlik hälsa är en grundförutsättning för samhällets utveckling. Vår rapport visar att det behövs fortsatt kraftfulla satsningar på folkhälsan i Sverige och arbetet måste bli en viktig del i all samhällsplanering", säger generaldirektören Johan Carlson i ett pressmeddelande.

Sett ur ett globalt perspektiv är dock folkhälsan i Sverige god. Dödligheten minskar både i hjärt-kärlsjukdom och i de fyra vanligaste cancerformerna, förutom lungcancer för kvinnor.

Andelen människor som riskkonsumerar alkohol och som röker tobak dagligen minskar också, visar rapporten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!