Naturvårdsverkets jurister anser att tillståndet är otydligt och att drift av gruvan kommer att påverka miljön på ett otillåtet sätt. Därför planerar de att lämna in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om att få tillståndet återkallat. Beskedet kommer bara veckor innan Kaunis Irons planerade gruvstart den 18 juli.

Läs mer: Kaunis Irons vd: "Ett onödigt utspel"

Ansökan från Naturvårdsverket betyder i praktiken ingenting för bolaget på kort sikt. Tidsplanen för den planerade gruvstarten gäller alltjämt.

– Min spontana kommentar är att Naturvårdsverket lyfter samma frågeställningar som har varit aktuella tidigare. I det avseendet är det här ingenting nytt. Vi behöver titta närmare på det här och analysera det. Vi kommer säkert att återkomma med kommentarer, säger Åsa Allan, platschef vid Kaunis Iron.

På längre sikt kan det för bolaget i värsta fall innebära ett stopp för gruvan. Frågan är hur domstolen ser på Naturvårdsverkets ansökan och hur den rättsliga processen i så fall kommer att se ut.

– Det är svårt att säga. Det blir en process nu i Mark- och miljödomstolen. Det är möjligt att det blir en förhandling, men det är domstolen som styr processen, säger Frida Rudsander, chef för Miljöskyddsenheten vid Naturvårdsverket som står bakom ansökan.

Det är domstolen som ytterst får avgöra om tillståndet ska dras tillbaka eller inte. Kaunis Iron har tidigare flaggat för att bolaget på sikt vill ansöka om ett nytt miljöstillstånd – en process som kan ta flera år. I dagsläget utgår bolaget från Northland Resources tillstånd från finsk-svenska gränsälvskommissionen från 2010.

Sannolikt blir nästa steg att Kaunis Iron svarar med en egen skrivelse till domstolen angående myndighetens ansökan. Naturvårdsverket är enbart en remissinstans och kan inte riva upp tillståndet. Deras jurister ifrågasatte tillståndet i en skrivelse till bolaget redan i december. Kaunis Iron förvånades och kallade det hela för ett onödigt utspel då den logistiska lösningen redan har prövats i Mark- och miljödomstolen. Bolaget varnade då också för att gruvprojektet läggs ned om tillståndet rivs upp.

Miljöproblemen som Naturvårdsverket nu listar vill Kaunis Iron istället hantera parallellt med produktionsstarten. Enligt Naturvårdsverket gäller problemen potentiella metallutsläpp i närliggande vattendrag, otillåtna och riskabla dammkonstruktioner, dammiga malmtransporter och risken för att myren Kokkovuoma torrläggs.

– Den sammanlagda bedömningen av risken för miljöpåverkan från kommande verksamhet gör att vi nu ansöker om återkallelse av tillståndet, säger Frida Rudsander.