Går inte bevisa brott vid oljeutsläpp

Förundersökningen om miljöbrott mot Qstar-macken i Unbyn läggs ned. ”Det går inte att bevisa att Unbyns Byamack visat sådan vårdslöshet som krävs för att det ska vara brottsligt”, säger kammaråklagare Märta Warg, riksenheten för miljö- och arbetsmål.

25 oktober 2018 05:00

Det är Avan Unbyns Byamack AB som sköter driften och tillsynen men Qstar är verksamhetsansvarig. I samband med en ordinarie inspektion där Qstar skickade in handlingar till Bodens kommun upptäcktes noteringen om ”tappat drivmedel”. Det satte igång kommunens utredning som senare visade att från 1 december 2014 befaras 12316 liter bensin och 3648 liter ha försvunnit till undersökningsdagen. Vid en provtryckning i oktober 2017 upptäcktes också ett droppande läckage på en koppling under jord som åtgärdats. All dokumentation kring läckaget och reparationenen som gjordes finns hos Qstar. Oljeutsläppet polisanmäldes sedan i november samma år av Bodens kommun som miljöbrott. Nu har kammaråklagare Märta Warg beslutat i ärendet. Hon väljer att lägga ned förundersökningen.

– Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmateriel

som nu finns i dag går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig

skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte heller antas förändra bevisläget på ett

avgörande sätt, säger Warg.

Det finns mycket underlag från alla parter i förundersökningen?

– Ja, vi har även gjort en egen utredning och hållit ganska mycket förhör. Att det skett ett läckage är klart men att det skett av straffbar oaksamhet är väldigt svårt att få fram på den utredning som vi har nu.

Enligt kammaråklagaren kan hon idag inte att bevisa att Unbyns Avans Byamack AB har visat sådan oaktsamhet eller vårdslöshet som krävs för att förfarandet ska vara brottsligt.

Är miljöbrott svåra att utreda?

– Inte alltid men ofta kan det vara det. Vi ska inte styrka ett uppsåt utan vi ska styrka en oaksamhet som är graverande.

Man vet ju inte heller vilka mängder som har läckt ut?

– Nej, och det går inte heller att räkna ut eftersom det inte finns ett räkneverk. Det finns däremot flera olika anledningar till att det kan vara fel. Det går inte få fram en mängd heller, säger Warg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Leffler