Fördröjningen av systemet innebär mest troligt, om upphandlingen blir klar närmaste två månaderna, att schemaläggningsstödet sjösätts först till hösten.

– Det är nog bättre än mitt i sommaren, men det är verksamheterna som själva får bestämma vad som är lämpligast utifrån deras behov med hänsyn taget till semesterperioder, säger upphandlingschefen.

Bodens kommun har tidigare beslutet att vårdanställda ska ha rätt till heltidstjänster vilket nu införs inom vården.

Artikelbild

| Theresa Hägglund, upphandlingschef i Bodens kommun.

– För att kunna göra bra scheman så behöver man systemstöd. Det blir ganska avancerat för det är väldigt många ställen och personer som man skulle kunna lägga ut ett heltidsschema på. Här pratar vi om färdiga systemschemaläggningssystem som många redan använder i dag. Bodens kommun har i dag inget stöd. Det känns viktigt att systemet passar så många som möjligt när man upphandlar, men socialförvaltningen och skolan blir nog största användarna. Speciellt boenden har ju personal dygnet runt, säger Theresa Hägglund.

Skälet till att upphandlingen dragit ut på tiden beror på två faktorer.

– Vi fick uppdraget med upphandlingen ganska sent vilket bidrog till förseningen av upphandlingsprocessen. Sedan är det väldigt olyckligt att i de upphandlingar som har annonserats ut har vi upptäckt felaktigheter vid tre tillfällen som gjorde att upphandlingarna drogs tillbaka.

Nu kommer den fjärde upphandlingen att annonseras ut för samma systemstöd närmaste dagarna. Förhoppningsvis hittar kommunen flera anbudsgivare.

– Anbudstiden är 33 dagar eftersom vi annonserar i EU. Målet är att få till stånd ett långt avtal vilket är normalt när man upphandlar system. Då slipper vi byta till ett nytt igen närmaste åren.