50 medlemmar i PRO Kalix var med på friskvårdsdagen, som startade med gemensam frukost på hotell Valhall och fortsatte med buss till Nova TC.

På programmet fanns styrketräning, 60-plus-gympa, sittgympa, ögontrycksmätning, metabolisk vägning, provtagning av sockervärden samt lunchföreläsning om fallprevention, förebyggande träning och möjligheter.

– När vi sammanfattade dagen var våra medlemmar jättenöjda. Vi som har varit delaktiga i att "rodda dagen" har fått mycket beröm, alla tyckte att det var en fantastiskt fin dag, säger Ulla Granström, ordförande PRO Kalix.

Artikelbild

| Friskvårdsdagen, sittgympa.

PRO Kalix har sökt och fått projektmedel via PRO riks för två friskvårdsdagar, den andra planeras till hösten.