Förra året bytte 33 av Stockholmsbörsens 264 företag vd. I bara ett av dem ersattes en man med en kvinna. Män tenderar att rekrytera andra män, enligt Allbrights vd Amanda Lundeteg.

Kretsloppet i svenskt näringsliv är att Anders, en manlig ekonom i 50-årsåldern, sitter i valberedningen och utser en annan Anders till styrelsen som i sin tur väljer ytterligare en Anders till vd, säger Amanda Lundeteg.

Skämslista

Albrights svarta skämslista över bolag som helt saknar kvinnor i ledningsgruppen består av 80 företag, det vill säga nästan en tredjedel av alla bolag som är noterade på börsen. På den vita listan, med jämställda ledningsgrupper, finns 27 bolag. Fem av dem har både jämställda ledningsgrupper och styrelser.

Från staten har man länge drivit på hårt för att näringslivet ska bli mer jämställt. Regeringen hotar med lagstiftning om inte börsbolagens styrelser består av minst 40 procent kvinnor senast 2016.

Sådan lagstiftning finns sedan länge i Norge. Men grannlandets erfarenheter avskräcker, tycker Amanda Lundeteg. Reformens effekt blev att bolagens ledningar tömdes på kvinnor eftersom de rekryterades till styrelserna. Jämställdheten i företagen blev sämre eftersom det är från ledningsgrupperna utvecklingen påverkas, enligt Lundeteg.

Laghot

Men hotet om lagstiftning är bra eftersom det sätter press på företagen, säger hon.

Finansmannen Sven Hagströmer, som sitter i Allbrights styrelse, är fullkomligt övertygad om att jämställt är lönsamt, även om det inte finns någon forskning som bevisar saken.

Och det är nationalekonomiskt slöseri att hålla på att utbilda kvinnor som man sedan inte rekryterar till toppjobben, säger Hagströmer.