Det är Marina Eriksson, Moderaterna, och Mia Feldenius, Sverigedemokraterna, som skrivit motionen. Motionärerna menar att många funktionshindrade tvingas bo hemma hos föräldrar då gruppbostad inte är ett alternativ för alla.

De skriver att det inte är tillåtet enligt Socialförsäkringsbalken att bevilja assistansersättning till personer som bor i gruppbostad.

Partierna menar att alternativa boendeformer behövs och vill att kommunen ser över möjligheten att inrätta eller bygga ett assistansboende med gemensamma utrymmen i befintligt bostadsbestånd eller i planeringen av nyproduktion av lägenheter.