Försäkringskassans familjeförmåner ökar mest

15 februari 2019 15:08

Försäkringskassan bedömer att utgifterna för socialförsäkringarna ökar med en miljard till 220 miljarder kronor i år, jämfört med i fjol. År 2022 bedöms utgifterna ha ökat till 226 miljarder kronor. Det skriver myndigheten i sin senaste prognos.

"Försäkringskassans utgifter beräknas följa en stabil utveckling", skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Antalet startade sjukskrivningar beräknas öka något medan de långa sjukskrivningarna väntas minska. På grund av pris- och löneutvecklingen räknar man med att utgifterna för sjukpenning och rehabilitering ökar svagt under prognosperioden.

Antalet personer med sjukersättning väntas bli färre, främst på grund av att personer som i dag får ersättningen fyller 65 år och lämnar försäkringen under de kommande åren.

Barnbidrag och föräldraförsäkringen väntas stå för den största utgiftsökningen, enligt Försäkringskassans beräkningar. Det beror både på att fler barn föds och att löner och priser stiger.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT