Sedan den 8 januari är distriktsläkarjouren på akuten under helger borttagen.

– Vi vill öka bemanningen dagtid på hälsocentralen. Vi vill öka tillgängligheten så att patienterna lättare ska kunna komma på läkarbesök under veckans dagar, säger Gitt Ström, närsjukvårdschef i Kiruna och Gällivare.

– Det är ganska mycket utvecklingsarbete som pågår på hälsocentralen just nu. Vi vill ju att primärvården ska vara tillgänglig och att den ska vara basen i all hälso- och sjukvård.

Ett steg i det är att öka telefontillgängligheten.

– Vi vet att vi har haft problem med det här så det är ett förbättringsarbete vi håller på med, säger Gitt Ström.

Genom att distriktsläkarjouren försvinner från akuten på helgerna så räknar man med att den läkaren finns mer tillgänglig under dagtid på veckodagarna istället.

Tone Antonsson är akutläkare och har suttit med vid riskkonsekvensanalysen som har gjorts under hösten som representant för Norrbottens läkarförbund.

– Jag är oroad över vad det kan få för effekt, både för hälsocentralen och akutmottagningen, säger hon.

– Det är så många andra omställningar i organisationen på hälsocentralen som måste till för att det här ska fungera på ett säkert sätt. Huvudsyftet är bra, att hälsocentralen måste få en bättre organisation så att de hinner ta hand om sina patienter under dagtid så att det inte behövs en jour. Men det är så mycket som ska till för att hela den kedjan ska funka och då finns det risk att det blir långa väntetider och framförallt ökad stress för personalen på andra ställen innan det kan funka, säger Tone Antonsson.

Therese Mämmi, Vårdförbundet, har samma åsikt.

– Patienterna ska komma till rätt vårdnivå, man ska träffa den läkare eller den distriktssköterska eller fysioterapeut som kan hjälpa en med de besvär man har. Men vi tycker någonstans att man borde ha säkrat upp det här innan man kör igång med att ta bort distriktsläkarjouren.

Gitt Ström menar att det är precis det arbetet som pågår på hälsocentralen just nu.

– Vi är medvetna om att vi behöver göra det här förbättringsarbetet och vi får följa förändringen. För Kirunaborna är det jätteviktigt att vi har en bra tillgänglighet både på telefon och för besök, det är ett pågående jobb.