Redan i dag samarbetar Norrländska Socialdemokraten och Norrbottens-Kuriren, bland annat med Duo Helg och Duo Nöje.

Nu tar ledningen för Norrbottens media nästa stora och historiska steg – och slår ihop tidningarnas nyhetsredaktioner.

Förslaget presenterades för tidningens styrelse och antogs under torsdagen. Personalen i Mediehuset informerades på fredag.

Artikelbild

| ÖKAD SLAGKRAFT. NSD och Norrbottens-Kuriren startar en gemensam digital nyhetsredaktion. "Nu kan vi jobba smartare och därmed förstärka journalistiken, öka slagkraften i en tuff bransch", säger NSD:s chefredaktör Kalle Sandhammar.

Kalle Sandhammar, NSD:s chefredaktör och vice verkställande direktör för Norrbottens media, vill beskriva sammanslagningen som ”en kraftsamling”.

– Det här är en offensiv satsning, ett epokgörande skifte. Nu får vi en större chans till förstärkt lokal journalistik.

I praktiken innebär det att alla avdelningar på respektive tidning slås samman: lokalredaktionerna, sportavdelningarna och webbredaktionerna.

Samtidigt kommer varumärkena – Norrländska Socialdemokraten och Norrbottens-Kuriren – att finnas kvar.

Artikelbild

| EPOKGÖRANDE. Under fredagen samlades personalen på NSD:s och Kurirens redaktioner för att informeras om framtiden.

NSD kommer även fortsättningsvis ha sin egen ledarsida, kulturredaktör, sportkrönikör, insändare/debatt- och familjesida, dessutom en separat printorganisation.

– Läsarna kommer att känna igen sin NSD. Skillnaden blir att en del av det material som NSD:s reportrar producerar i dag framöver också kommer att kunna läsas i Norrbottens-Kuriren, säger Kalle Sandhammar.

Bakgrunden till sammanslagningen är att stå starkare i konkurrensen.

– Vi ser att det är mycket journalistiskt dubbelarbete på våra tidningar i dag. Med gemensam nyhetsredaktion kan vi jobba smartare och därmed förstärka journalistiken, öka slagkraften i en tuff bransch. Och det ger en bättre bevakning av Norrbotten.

Det som offras är den redaktionella konkurrensen. NSD:s chefredaktör är väl medveten om att sammanslagningen kan väcka känslor.

– NSD och Kuriren har tävlat med varandra om nyheterna i många år, så internt är detta en stor och känslomässig förändring. Men vi tror att den blir bra i slutändan.

Den avgörande konkurrensen står inte mellan NSD och Kuriren längre, menar han.

– Redaktionerna har blivit mindre över tid, ett större hot än utebliven konkurrens mellan tidningarna. Vi behöver kraftsamla mot de globala aktörerna på annonsmarknaden som tar pengarna ur länet och försämrar för lokaljournalistiken, säger Kalle Sandhammar och syftar inte minst på den digitala annonsmarknaden, med tunga aktörer som Facebook och Google.

Omorganisationen innebär nedskärningar på såväl chefssidan som på lokalredaktionerna och andra nyhetsavdelningar.

Kalle Sandhammar poängterar att sammanslagningen inte görs som en sparåtgärd – men han kan inte utesluta att den leder till uppsägningar.

– Vi har inga numerär ännu. Vi hoppas och tror att vi ska kunna undvika uppsägningar, med något enstaka undantag. Vi har redan ett antal vakanser och resten kan vi klara på frivillig väg, säger Kalle Sandhammar.

Ledningens förslag ska nu förhandlas tillsammans med fackklubbarna i Mediehuset, Svenska journalistförbundet och Unionen.

– Vi har fått omorganisationen presenterad för oss och börjar förhandla på måndag. Vi kommer slå vakt om våra medlemmar. I det här läget kan jag inte kommentera mer, säger Tommy Lundqvist, ordförande för journalistklubben på NSD och Norrbottens-Kuriren.

Olov Abrahamsson, NSD:s politiske chefredaktör:

– NSD har kvar sin särprägel som en röd och regional tidning, med egen ledarsida, debatt och kultursida. Men visst har jag farhågor när det sparas in på journalisttjänster i länet, säger Olov Abrahamsson.

I omorganisationen ingår också en ny kommersiellt driven mediebyrå, samt en ny avdelning för affärsutveckling.

Genomförandet är tänkt att sjösättas vid årsskiftet.