Experter: Ta inte ut tjänstepension för tidigt

Plocka inte ut din tjänstepension för tidigt när nu pensionsåldern höjs i flera steg, varnar experter. Risken är att det inte finns något kvar då det är dags för den allmänna pensionen.

Dessutom finns ingen möjlighet då att fångas upp av garantipensionssystemet.

9 februari 2019 07:51

Pensionsåldern höjs för den allmänna pensionen, men det är inte säkert att tjänstepensionen följer med. Det är arbetsmarknadens parter som bestämmer villkoren och i många fall kan tjänstepensionen börja plockas ut redan vid 55 års ålder.

Det är väldigt tidigt. Jag kan tänka mig att pensionsgruppen kommer att vilja se begränsningar för hur tidigt den kan tas ut, säger Johanna Kull, sparekonom på Avanza.

Reglerna för tjänstepensioner påverkas inte direkt av den höjda pensionsåldern men tjänstepensionsreglerna är också under diskussion, fast av andra skäl.

Både möjligheterna till uttag redan från 55 år, och inbetalningarna till tjänstepensionerna, som i många fall upphör vid 65, diskuteras, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Knaper ålderdom

Men tjänstepensionen kan vara en lockande utväg för den som träffas av den höjda pensionsåldern, som enligt pensionsgruppen ska införas nästa år. Den som drömt om en tidig pension kan ta ut sin tjänstepension under fem år, innan den nya, höjda pensionsåldern infaller. Men det kan resultera i en fattig ålderdom, varnar experterna.

Risken är att man tar ut sin tjänstepension tidigare, och då gör det under en kort tid. Då blir det inget kvar då ålderspensionen tas ut senare, och man kan då få en väldigt låg inkomst under de åren. Det kanske skulle behövas någon form av begränsning i reglerna för hur tidigt tjänstepensionen ska kunna tas ut, säger Anna Eriksson, pensionsexpert hos SPF Seniorerna.

12 000 i genomsnitt

Hon påpekar att genomsnittet för den allmänna pensionen ligger på 12 000 kronor.

Och det är före skatt, så det blir inte mycket.

Ole Settergren på Pensionsmyndigheten ser också en liten sådan risk.

Den finns nu, och den kommer att finnas sedan, men den är inte uppenbart stor.

Den som plockar ut hela sin tjänstepension i förtid kan däremot inte räkna med att få del av garantipensionen senare, då den allmänna pensionen tas ut. Däremot kan man få rätt till bostadstillägg, även om man plockat ut alla sina tjänstepensionspengar innan dess. Förutsatt att man inte överskrider de inkomst- och förmögenhetsgränser som gäller för bostadstillägget.

Ingen garantipension

Garantipensionen kan inte kompensera för detta, men däremot bostadstillägget. Men det ska man veta, det är ingen dans på rosor att leva så att man får rätt till det. Det är ganska få pensionärer som får det, bara 15 procent, säger Ole Settergren.

Kruxet med tjänstepension är också att det inte går att ångra ett påbörjat uttag. Den som väl börjat ta ut pengarna får vackert leva med den utbetalningsplan som bestämts från början.

Det går inte att pausa den. Om man väl börjat plocka ut så får man fortsätta, säger Johanna Kull.

Fast även det är under diskussion, berättar Ole Settergren.

Om man bestämt att ta ut pensionen livsvarigt, men vill ändra till en uttagstid på fem år är det svårt, för att inte säga omöjligt. Det förstår jag, så måste det också vara. Om man vet att man kommer att dö och vill plocka ut alla sina pengar så blir det lägre pensioner för de övriga, säger han.
Fakta: Åldern i allmänna pensionen höjs

Pensionsgruppen, som består av regeringspartierna S och MP, samt M, L, C och KD, hanterar pensionsfrågorna. Redan i slutet av 2017 presenterades tankarna på höjd pensionsålder i den allmänna pensionen, från nuvarande 61 år som tidigast, till 62 år från 2020 och därefter höjningar i steg vart tredje år.

Även i den andra änden höjs rätten att jobba kvar, från 67 år till 68 år nästa år, och därefter stegvis.

Orsaken är att pengarna inte räcker till att betala drägliga pensioner när vi lever allt längre.

Tjänstepensionen är dock resultat av avtal mellan arbetsmarknadens parter. Där är i många fall den tidigaste pensionsåldern 55 år.


Fakta: Pensionen

Din slutliga pension består av flera delar. Allmän pension från staten består av inkomstpension och premiepension. Inom premiepensionen kan du, om du vill, själv välja hur pengarna ska placeras.

De flesta (nio av tio) som har en anställning får dessutom tjänstepension från sin arbetsgivare.

Till det kommer ett eventuellt privat sparande.

På sajten minpension.se, som är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen, går det att få en prognos över sin framtida pension. Där samlas information från både Pensionsmyndigheten samt försäkringsbolag och banker.

Källa: Pensionsmyndigheten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Cederblad/TT