Norrbottens Media har stämt träff med representanter från Arbetsförmedlingen, AF, och Jobbcenter som ska hjälpa arbetssökande som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden.

Målet med intervjun var att prata om hur Katarina Palm ska få ett jobb.

– Ja, nu har vi sekretessen att ta hänsyn till. Af måste uppehålla oss kring vad vi faktiskt gör och inte kan göra, säger Ann-Chatrine Granström, sektionschef på AF.

Artikelbild

| Johanna Riekkola, anställd på Jobbcenter i Boden.

När det gäller extratjänsten på Återvinningen, som Katarina Palm blivit lovad står ord mot ord. JobbCenters Johanna Riekkola har en annan uppfattning om vad som utlovats.

– När jag och arbetsförmedlaren träffade Katarina pratade vi om vad hon har för möjligheter och vad hon vill göra. Vi gick också igenom om det finns några begränsningar och vilka extraplatser som kommunen har. På mötet fick vi ta bort platser på grund av fysiska svårigheter. Sedan hade vi vissa kvar. Jag kunde inte säga att Katarina skulle få en plats utan noterade att hon var intresserad av återvinningen. Jag lovade också höra av mig till återvinningen och kolla om det fanns en möjlighet att ta emot henne där. Det fanns inte den möjligheten, säger Johanna Riekkola.

Det svar hon fick var att någon annan fått tjänsten?

– Det stämmer inte. Jag kan inte lova en tjänst på mötet. Vi jobbar alla på Jobbcenter med samma extratjänster.

Artikelbild

| Thomas Knutsson, chef för Jobbcenter.

Enligt Thomas Knutsson hade Återvinningen tre platser, två var tillsatta och en plats var kvar.

– När vi kontaktar återvinningen säger man att två anställda inte kommit nog långt och att man inte mäktar med en tredje anställd, säger Knutsson.

Artikelbild

| Ann-Chatrine Granström, sektionschef på AF.

När det gäller bibliotekstjänsten som Katarina Palm tagit upp säger Johanna Riekkola att man diskuterat anställningen med biblioteket. Det är "på gång" men hänger på finansieringen som Jobbcenter lovat lösa.

Vilka insatser finns då för att stödja personer som har funktionshinder?

– Jag upplever att vi har många olika insatser och stöd för att rusta en person mot arbete. Det kan vara arbetsprövning. Vi har specialistteam som kan stötta både psykiskt och fysiskt när vi väl hittar en arbetsplats för arbetsprövning. Men det handlar till syvende och sist om att det måste finnas en arbetsgivare som kan ta emot personen på arbetsprövning och på arbete, säger arbetsförmedlare Elina Higberg.

Kommer ni kunna hjälpa Katarina Palm eller en person som har de här problemen?

– Många gånger kan det ta tid och ibland blir det helt stopp. Jag skulle ändå vilja säga att arbetsförmedlingen och Jobbcenter här i Boden är jätteduktiga på att jobba med gruppen som har olika funktionsnedsättningar. Varje dag händer det solskenshistorier, säger Ann-Chatrine Granström.

Hon säger att hon förstår Katarina Palms reaktion.

– Jag tycker det är beklämmande och förstår frustrationen hos många människor som står och stampar. Det finns även en ganska stor besvikelse hos oss. Vi sliter ju inte med att vi har för många arbetslösa utan hur vi ska få fler att kunna ta ett arbete. Då behöver vi arbetsgivare också. Det positiva med en sådan här publicitet är att det kan väckas en nyfikenhet hos fler att se att här finns det något att bidra med.