Han har för va-avdelningens räkning varit involverad i olika projektetapper som dragningen av de nya ledningarna längs med träsket till den nybyggda pumpstationen. När korsningen Kommendörsgatan/ Östra Strandvägen grävdes upp så fanns många ledningar man inte kände till vilket man var tvungen att utreda för att kunna göra alla kopplingar rätt.

– Trafiken släpptes på för fem månader sedan. Arbetet hade fungerat bra och markarbetena var planerad att starta till sommaren när vägen tinat fram och allt torkat upp, säger Strandberg.

Det aktuella byggnadsområdet på baksidan av scenen Örat är fortfarande bakom stängsel.

Gatukontoret som ligger under tekniska förvaltningen ska sköta om och återställa väg och grönytor. Trafiken har dock fungerat på gatan som stängdes igen för tre veckor sedan.

– Det är lokaltrafiken som gjort kommunen uppmärksam på att det är för mjukt underlag att köra på för bussfordonen. Så vi kanske måste lägga dit någon bättre beläggning.

– I och med att det även blivit översvämningar på Brännastrand så har väl marken blivit lite vattensjuk.

Målet nu är att låta marken torka upp och sedan ta itu med återställande till tidigare skick.

– Grönytorna går att påbörjas ganska omgående medan asfalteringen mest troligt sker under hösten.